Årsmöte 2022

Den 27 mars kl. 16:00 är det årsmöte för GF Göteborgsgymnasterna. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Förälder får företräda omyndiga barn. Årsmötet hålls digitalt via Teams. Möteslänk har skickats ut till alla medlemmar. Har mailet inte kommit fram till dig så hör av dig till kansli@goteborgsgymnasterna.se för att få möteslänken. Alla årsmöteshandlingar finner du nedan.

 

Årsmöteshandlingar