Stipendiumansökan

GF Göteborgsgymnasterna arbetar för att alla barn skall få en aktivare fritid, därför har vi skapat Göteborgsgymnasterna-stipendiet. Syftet är att bidra till att fler barn finner vägar till hälsa och rörelseglädje, oavsett familjens ekonomiska situation. Varje termin skänker vi 2 kursplatser till någon av Göteborgsgymnasternas blivande eller redan aktiva medlemmar. Stipendiet är ett politiskt eller religiöst oberoende stipendium som riktar sig till alla familjer med barn. Vi prioriterar ensamstående föräldrar.

Kriterier

  • Den sökande skall vara vårdnadshavare för barnet.
  • Den sökande skall godkänna att kreditupplysning tas på båda vårdnadshavare.
  • Barnet skall vara skriven och bosatt på en av sökandes adress.
  • Ensamstående vårdnadshavare med samlad inkomst under 250 000 kr/år prioriteras
  • För sökande med båda vårdnadshavare i familjen skall den samlade inkomst ej överstiga 300 000 kr
 
Ansökan till GF Göteborgsgymnasternas Stipendium