Nominera en hedersmedlem

En hedersmedlem är en särskilt framstående person, som i hög grad verkat för GF Göteborgsgymnasterna. Den som utses till hedersmedlem kan vara en tränare, gymnast eller någon annan som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har gagnat föreningen och dess syfte. Det är styrelsen som utser hedersmedlemmar men alla medlemmar i föreningen kan nominera kandidater. Skicka […]

Gösta cup 2024