Glädje, gemenskap, trygghet

Vi öppnar bokningen

Du som står på kö kommer att få ett mail med information om vilken dag som din kö-grupp öppnar. Alla grupper öppnar 10.00 på aktuell

Läs mer

Bidra till forskning om inkontinens!

Tidigare forskning visar att urininkontinens leder till minskad fysisk aktivitet, har en negativ påverkan på idrottsprestationen och är vanligt förekommande bland idrottare – framför allt

Läs mer

Välkommen till Göteborgsgymnasternas pressrum! Den här sidan vänder sig till dig som är journalist eller jobbar inom media.

Intresserad av att börja i gymnastik?

I vår förening har vi ca 1700 medlemmar i alla olika åldrar. För att alla gymnaster ska känna sig delaktiga och utmanade så har vi grupper för alla nivåer.