Fristående

Fristående är en av tävlingsgrenarna inom truppgymnastik. Fristående är ett program till musik som utförs av det tävlande laget, vanligtvis mellan 6 till 18 personer. Ett friståendeprogram kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i de obligatoriska moment som krävs. Obligatoriska moment är bland annat piruett, styrkemoment, balansmoment, hopp, kombination och akrobatiska moment. 

Ha gärna som vana att få in friståendeträning på era träningstillfällen.

Gröna grupper bör minst ha 20 minuter friståendeträning i veckan. 
Blåa grupper bör ha minst 1 timmes friståendeträning i veckan. 
Röda- och Lila grupper har 2 timmar friståendeträning i veckan. 

 

Samstämmighet och teknik

Hopp

Enbenshopp

 • Preparationen: Chassé – steg – hopp
 • Chassét ska vara långt och djupt och steg ska vara kort med böjt ben för att kunna få så mycket höjd som möjligt.
 • Viktigt att gymnasten sträcker ut vristen hela vägen i hoppet.

Jämfotahopp

 • Preparationen: Fötter i första position och böja benen djupt, armarna är på valfri position.

 • En kan preppa inför ett jämfotahopp med fötterna rakt fram, men det finns en större risk att knäna åker åt fel håll istället för att vara stilla i avstampet och därav kan det underlätta att preppa i första positionen.

 • När gymnasten trycker ifrån i ett jämfotahopp är det noga att gymnasten sträcker ut vristerna och benen hela vägen.

Balans

Ståbalans

 • Ståbenet är helt rakt.
 • Rak position i överkroppen och neutralt huvud.
 • Det fria benet är helt rakt.
 • Stå stilla i minst 2 sekunder.
 • Tänkt på att öva in preparationen så att den är samma för alla.
 • Alla ska gå upp och ner från balansen likadant.
 • Gymnasterna kan stå på olika ben.

Handstående

 • Stå minst två sekunder
 • När ett lag tävla på handstående kan gymnasterna på golvet ha olika position på sina ben. Hälften kan därför ha samlade ben medan andra hälften står i en Y position.

Piksitt

 • Rak överkropp
 • Sträckta ben och vrister.
 • Sitt i minst två sekunder.
 • Tänk på att öva in preparationen så att den är samma för alla. Alla ska gå upp och ner från balansen likadant.

Friståendeövningar

Uppvärmningsdanser – att dansa som uppvärmning är ett jättebra sätt att öva inför fristående

Gå i takt till musik – sätt på musik med tydlig takt och låt gymnasterna gå i led fram och tillbaka genom salen i takt till musiken, gymnasterna kan även försöka klappa i takt till musiken eller göra olika typer av steg till takten. 

Ryggspegel två & två – gymnasterna står med ryggen mot varandra och följer varandras dansanta rörelser med konstant kontakt. Ett bra sätt att skapa samstämmighet.

Spegelövning två & två
– gymnasterna står mitt emot varandra och leder/efterliknar varandras rörselser. Först stillastående och sedan i takt till musiken. 

Piruetter/ljushopp två & två – gymnasterna står mitt emot varandra och gör piruetter eller ljushopp medans de försöker ha kvar blicken i sin kompis som står framför. Gymnasterna kan ge feedback till varandra. 

Fristående med annan musik
– gör ert fristående med en annan låt än er friståendelåt. Tänk på att takten ska vara likartad. 

Fristående med annan musik 2.0
– gör ert fristående med en annan låt som har en annan typ av karaktärer, gymnasterna ska anpassa sitt sätt att dansa

efter musikens stil. Exempel: hårt, mjukt, kaxigt mm. 

Fristående utan musik
– Räkna in friståendet tillsammans och kör det i tystnad. Ett bra sätt för gymnasterna att känna in varandras rörelser och öva på att räkna tyst för sig själva. 

Föreningsfriståenden

Föreningsfristående Sjuan (fortsättning på Åttan)

Uppvärmningsdanser