Hedersmedlemmar

En hedersmedlem är en särskilt framstående person, som i hög grad verkat för GF Göteborgsgymnasterna. Den som utses till hedersmedlem kan vara en tränare, gymnast eller någon annan som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har gagnat föreningen och dess syfte. Det är styrelsen som utser hedersmedlemmar men alla medlemmar i föreningen kan nominera kandidater. Skicka ditt förslag till ordforande@goteborgsgymnasterna.se och motivera varför du tycker att just denna person ska bli hedersmedlem. Styrelsen presenterar nya hedersmedlemmar på årsmötet.

Pauline Blomqvist - 2022

Pauline har varit varit engagerad i Göteborgsgymnasterna i många år. Hon började som gymnast 2012 och var en stöttande och positiv lagkamrat. Sedan 2017 är hon en uppskattad tränare och hon har tidigare även jobbat i föreningen som kanslist 1,5 år. Pauline är kassör i föreningens styrelse sedan årsmötet 2021.

Nomineringen kommer från Victoria Sposato och Linnea Rongård, bland annat med denna fina motivering: ”Hon har speciellt under detta året hjälpt oss och resten av föreningen både tränare och gymnaster. När tidigare personal slutade ställde hon alltid upp och löste alla problem. Hon svarar alltid snabbt med bra lösningar och finns för alla som har problem eller behöver stöttning. Hon såg när föreningen behövde som mest hjälp och såg till att lösa det som behövdes. Utan henne skulle föreningen inte klarat det här året så bra som vi gjorde.”

 

Torbjörn Andersson - 2022

Torbjörn nominerades till årsmötet 2022 eftersom han är en uppskattad tränare som alltid finns där för gymnasterna och för att han lägger så oerhört mycket tid som tränare i flera grupper.

Sanna Bergström - 2019

Sanna Bergström var medlem i GF Göteborgsgymnasterna under åren 1989 till 2019. Hon började som gymnast och blev senare även tränare. De sista fem åren var hon anställd av föreningen som tränare och verksamhetsansvarig. Sanna har genom åren tränat flera olika grupper och lag och deltagit i otaliga tävlingar och träningsläger med sina lagkamrater, gymnaster och medtränare. Utmärkande för Sanna är hennes starka fokus på samarbete, glädje och gemenskap. Med Sanna som tränare fick gymnasterna lära sig att alla i gruppen ska uppmärksammas och alla bidrar till det klimat som råder i gruppen. Hon var noga med att tona ned vikten av prestation och att alla ska få träna på sina villkor. Under Sannas tid som verksamhetsansvarig gick GF Göteborgsgymnasterna från strax under 500 medlemmar till strax över 700. Sanna bidrog också starkt till att få till stånd Lundenhallen. Sanna gjorde ett mycket fint arbete med att på bredare front föra ut vår föreningsanda av samarbete, glädje och gemenskap.

Vivika Raumanni - 2006

Hon har varit gymnast, tränare och styrelseledamot och under sina 15 år som föreningens ordförande lämnade hon stort avtryck. GF Göteborgsgymnasterna har haft stor glädje av Vivikas engagemang för gymnastiken som idrott. Hennes engagemang sträcker sig utanför vår förening. Under Vivikas tid i GF Göteborgsgymnasterna skedde allt föreningsarbete ideellt. Hon har lagt mycket tid och omsorg på allt som ska till för att hålla en idrottsförening rullande. Vivikas ordförandeskap har i stor utsträckning bidragit till vår förenings goda rykte. Hon var en tydlig och inlyssnade ledare med stort fokus på jämlikhet i alla led. Lättsamhet, glädje och ansvar är ord som vi förknippar med Vivika och allt detta har fortsatt att prägla föreningen även sedan Vivika lämnade över ordförandeskapet.

Lennart Blomgren

Lennart 

Gösta Brundin

Gösta Brundin startade föreningen 1956.