Hedersmedlemmar

En hedersmedlem är en särskilt framstående person, som i hög grad verkat för GF Göteborgsgymnasterna. Den som utses till hedersmedlem kan vara en tränare, gymnast eller någon annan som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har gagnat föreningen och dess syfte. Det är styrelsen som utser hedersmedlemmar men alla medlemmar i föreningen kan nominera kandidater. Skicka ditt förslag till ordforande@goteborgsgymnasterna.se och motivera varför du tycker att just denna person ska bli hedersmedlem. Styrelsen presenterar nya hedersmedlemmar på årsmötet.

Pauline Blomqvist - 2022

Pauline har varit varit engagerad i Göteborgsgymnasterna i många år. Hon började som gymnast 2012 och var en stöttande och positiv lagkamrat. Sedan 2017 är hon en uppskattad tränare och hon har tidigare även jobbat i föreningen som kanslist 1,5 år. Pauline är kassör i föreningens styrelse sedan årsmötet 2021.

Nomineringen kommer från Victoria Sposato och Linnea Rongård, bland annat med denna fina motivering: ”Hon har speciellt under detta året hjälpt oss och resten av föreningen både tränare och gymnaster. När tidigare personal slutade ställde hon alltid upp och löste alla problem. Hon svarar alltid snabbt med bra lösningar och finns för alla som har problem eller behöver stöttning. Hon såg när föreningen behövde som mest hjälp och såg till att lösa det som behövdes. Utan henne skulle föreningen inte klarat det här året så bra som vi gjorde.”

 

Torbjörn Andersson - 2022

Torbjörn nominerades som hedersmedlem vid årsmötet 2022 då han under många år visat ett stort engagemang föreningen. Han började tidigt i föreningen som gymnast och fortsatte därefter att engagera sig genom otaliga timmar i hallen som tränare och som domare. Under sin tid som tränare i föreningen har han tränat många olika grupper i olika åldrar, och han har alltid varit en otroligt uppskattad tränare bland gymnasterna. Under sina timmar som tränare i hallen och på tävlingsgolvet har Torbjörn inte bara lärt ut gymnastik, utan han har också alltid funnits där för sina gymnaster och stöttat och peppat dem när de behövt. 

Sanna Bergström - 2019

Sanna Bergström var medlem i GF Göteborgsgymnasterna under åren 1989 till 2019. Hon började som gymnast och blev senare även tränare. De sista fem åren var hon anställd av föreningen som tränare och verksamhetsansvarig. Sanna har genom åren tränat flera olika grupper och lag och deltagit i otaliga tävlingar och träningsläger med sina lagkamrater, gymnaster och medtränare. Utmärkande för Sanna är hennes starka fokus på samarbete, glädje och gemenskap. Med Sanna som tränare fick gymnasterna lära sig att alla i gruppen ska uppmärksammas och alla bidrar till det klimat som råder i gruppen. Hon var noga med att tona ned vikten av prestation och att alla ska få träna på sina villkor. Under Sannas tid som verksamhetsansvarig gick GF Göteborgsgymnasterna från strax under 500 medlemmar till strax över 700. Sanna bidrog också starkt till att få till stånd Lundenhallen. Sanna gjorde ett mycket fint arbete med att på bredare front föra ut vår föreningsanda av samarbete, glädje och gemenskap.

Vivika Raumanni - 2006

Hon har varit gymnast, tränare och styrelseledamot och under sina 15 år som föreningens ordförande lämnade hon stort avtryck. GF Göteborgsgymnasterna har haft stor glädje av Vivikas engagemang för gymnastiken som idrott. Hennes engagemang sträcker sig utanför vår förening. Under Vivikas tid i GF Göteborgsgymnasterna skedde allt föreningsarbete ideellt. Hon har lagt mycket tid och omsorg på allt som ska till för att hålla en idrottsförening rullande. Vivikas ordförandeskap har i stor utsträckning bidragit till vår förenings goda rykte. Hon var en tydlig och inlyssnade ledare med stort fokus på jämlikhet i alla led. Lättsamhet, glädje och ansvar är ord som vi förknippar med Vivika och allt detta har fortsatt att prägla föreningen även sedan Vivika lämnade över ordförandeskapet.

Lennart Blomgren

Lennart Blomgren blev medlem i föreningen vid 12 års ålder och var en av de allra första gymnasterna i föreningen. Under många år var han aktiv i föreningen som både gymnast och tränare, och under en betydande tidsperiod hade han även en aktiv roll i föreningens styrelse, där han innehade posten som kassör. Lennarts engagemang och deltagande i GF Göteborgsgymnasterna var en väsentlig bidragande faktor till föreningens möjlighet att grundas och bedriva sina verksamhet under de tidiga åren.

Ingela Eckerman

Ingela Eckerman har i sin tidigare roll som gymnast, tränare och styrelsemedlem utmärkt sig genom ett stort engagemang för GF Göteborgsgymnasterna. Redan som fyraåring år 1967 kom Ingela i kontakt med föreningen då hennes bror började i Göteborgs Pojkklubb som var föreningens dåvarande namn. Han tränade för föreningens grundare, Gösta Brundin, i Redbergsskolan, och det var under denna period som Ingelas eget intresse för gymnastiken utvecklades. Hon beskriver att det var omöjligt att få med henne hem från träningslokalen vilket gjorde att Gösta tillslut lät henne vara med och delta aktivt. Detta blev i sin tur upptakten för en viktig förändring i föreningens historia. Det var nämligen Ingelas entusiasm för gymnastiken som inspirerade till en ändring av föreningens namn från Göteborgs Pojkklubb till Göteborgs Pojk och Flicklubb. Detta namnbyte var av avgörande betydelse, då det skapade en inkluderande miljö som gav tjejer möjlighet att delta i gymnastikträningar och uppvisningar. Ingela Eckerman har därmed spelat en central roll i det tidiga skedet av föreningens inkluderingsarbete.

Kenneth Ek

Kenneth var under många år engagerad i föreningen på olika sätt. Som tioåring började han som gymnast i föreningen som då hette Göteborgs Pojkklubb. Han tränade då för Lennart Blomgren och deltog i allt från utbyten med en Norsk gymnastikförening, till sommarläger hos Gösta Brundin i Hästevik och tävlingar. Efter en tid blev han även tränare för en grupp pojkar och under sin tid som tränare i föreningen tränade han även mixgrupper. Utöver att vara gymnast och tränare i föreningen var Kenneth även engagerad i föreningens styrelse. Han var under många år sekreterare och satt även som ordförande under tio års tid innan han drog sig tillbaka från gymnastiken helt och hållet. Under Kenneths tid bytte föreningen namn två gånger. Från Göteborgs Pojkklubb till Göteborgs Pojk och Flickklubb och slutligen till GF Göteborgsgymnasterna. Som resultat av hans gedigna engagemang i föreningen som gymnast, tränare och styrelsemedlem utsågs Kenneth Ek till hedersmedlem år 2006 vid föreningens 50-årsjubileum. 

Irma Brundin

Irma Brundin var grundaren Gösta Brundins maka och var på 50-talet en mycket engagerad idrottskvinna. Det var i själva verket Irma som föreslog idén att Gösta skulle grunda föreningen GF Göteborgsgymnasterna.

Gösta Brundin

Gösta Brundin grundade GF Göteborgsgymnasterna år 1956 med stöd från sin maka Irma Brundin och under en betydande tid efter föreningens grundande var han även aktiv som ledare.