Intresseanmälan

Så fungerar vårt kösystem

Indelning

Vår kö är indelad i grupper utefter födelseår och vilket år man har ställt sig i kö.

När det blir platser lediga

Bokningen öppnar i turordning utefter hur länge du har stått i kö. Om du hör till en kögrupp som står näst på tur och det blir platser lediga i en träningsgrupp som är för ditt födelseår får du utskick via mail med info om att möjligheten finns att boka en plats i en träningsgrupp.

Vems tur först?

Alla våra träningsgrupper är indelade efter åldersspann och därför får flera kögrupper information om lediga platser samtidigt. Informationen går ut via mail och det kan vara lönt att kolla dina inställningar för skräppost.

Först till kvarn

Oftast har vi inte lika många lediga platser som antal personer i aktuella kögrupper. Därför gäller först till kvarn till lediga platser bland de som får utskick.

Kommunikation

Det är viktigt att vi har rätt mailadress till dig då kommunikationen i första hand sker via mail. Om du har angett en felaktig mailadress eller inte meddelar oss om du byter mailadress kommer information om lediga platser inte att nå dig. Det händer även att utskick från oss hamnar i skäpkorgen.

Om träninstiderna inte passar

Du behåller din plats i kön även om du tackar nej till en erbjuden plats eller väljer att inte boka in dig i någon av våra grupper.

Anmälningsbekräftelse

Först när du har fått en bekräftelse via mail är din plats säkrad. Ibland hamnar bekräftelsen i skräpposten. 

Då du gör en intresseanmälan till oss hamnar du i vår köhantering. Du får ett bekräftelsemail om att du registrerats i kön. Det mailas till den mailadress du skriver in i formuläret.

I dagsläget har vi kö. Väntetiden är olika beroende på ålder men kan vara ca 2 år. Om du har erfarenhet av gymnastik sedan innan och kan börja direkt i en tävlingsgrupp så kan det vara möjligt att börja på en gång.

Det är inte möjligt att ställa sig i kö till en specifik grupp. När det blir platser lediga får alla som har möjlighet att boka plats i den gruppen mailutskick.

Varje år betalar man en köavgift för att fortsätta stå i kö. Detta är en administrativ avgift på 10 kr inklusive kansliavgift. De som inte betalar avgiften faller automatiskt ur kön.

På skolloven arrangerar vi dagläger för de äldre barnen som står i kö. Ni som hör till den här åldersgruppen får mail och har då möjlighet att anmäla er i mån av plats.

Är du intresserad av att bli tränare i GF Göteborgsgymnasterna?

Så fungerar vårt kösystem

Indelning

Vår kö är indelad i grupper utefter födelseår och vilket år man har ställt sig i kö.

När det blir platser lediga

Bokningen öppnar i turordning utefter hur länge man har stått i kö. Om du hör till en kögrupp som står näst på tur och det blir platser lediga i en träningsgrupp som är för ditt födelseår får du utskick via mail med info om att möjligheten finns att boka en plats i en träningsgrupp.

Vems tur först?

Alla våra träningsgrupper är indelade efter åldersspann och därför får flera kögrupper information om lediga platser samtidigt. Informationen går ut via mail och det kan vara lönt att kolla dina inställningar för skräppost.

Först till kvarn

Oftast har vi inte lika många lediga platser som antal personer i aktuella kögrupper. Därför gäller först till kvarn till lediga platser bland de som får utskick.

Kommunikation

Det är viktigt att vi har rätt mailadress till dig då kommunikationen i första hand sker via mail. Om du har angett en felaktig mailadress eller inte meddelar oss om du byter mailadress kommer information om lediga platser inte att nå dig. Det händer att utskick från oss hamnar i skäpkorgen.

Om träningstiderna inte passar

Du behåller din plats i kön även om du tackar nej till en erbjuden plats eller väljer att inte boka in dig i någon av våra grupper.

Anmälningsbekräftelse

Först när du har fått en bekräftelse via mail är din plats säkrad. Ibland hamnar bekräftelsen i skräpposten. Har du inte fått någon bekräftelse behöver du göra anmälan på nytt.