Kortfattad information om Gymnastikförbundets kurser

Intro Svensk Gymnastik

Digital kurs för dig som tränar gymnaster i alla åldrar. Den här kursen måste du gå om en gång varannat år för att få anmäla dig till andra kurser. Ingen anmälan krävs. 

Förkunskapskrav: Inga förkunskaper krävs.

Åldersgräns: Ingen åldersgräns. 

Licens: Förkunskapskrav för samtliga utbildningar från Svenska Gymnastikförbundet.

Gymnastikens baskurs - träning och tävling

För dig som är tränare för gymnaster i alla åldrar. Önskvärd hos tränare från och med Grön grupp. Kursen behandlar bl.a. ledarskap, träningsmiljö, rörelsemönster, lektionsplanering och barns och ungdomars fysiska och mentala utveckling.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren.

Åldersgräns: Från det år du fyller 15.

Licens: Förkunskapskrav för många av Gymnastikförbundets kurser, bl.a. för Truppgymnastik A.

Åldersanpassad träning för barn och unga

Digital kurs för dig som är tränare för gymnaster upp till ca 25 år. Önskvärd hos tränare från och med Grön grupp. Kursen behandlar bl.a. tillväxt, åldrande, skadeförebyggande träning, planering och individualiserad träning.  

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren och Gymnastikens baskurs.

Åldersgräns: Från det år du fyller 15.

Licens: Förkunskapskrav för bl.a. Truppgymnastik A. 

Truppgymnastik A

För dig som är tränare för gymnaster i alla åldrar. Önskvärd hos tränare från och med Grön Grupp. Under kursen får du lära dig grunderna för de tre grenarna fristående, tumbling och trampett.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Gymnastikens baskurs och Åldersanpassad träning. 

Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år.

Licens: Du får behörighet att lära ut enkla fria rotationer utan skruv samt alla kombinationer av dessa. 

Gymnastikens ledarskap

Digital kurs för dig som är tränare för gymnaster i alla åldrar. Önskvärd hos tränare från och med Blå grupp. Kursen behandlar bl.a. ledarskapsfilosofi, träningsmiljö och motivation.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren.

Åldersgräns: Från det år du fyller 15 år.

Licens: Förkunskapskrav för bl.a. Truppgymnastik Fristående/Redskap B. 

Styrka, rörlighet och fysiologi

För dig som är tränare för gymnaster i alla åldrar. Önskvärd hos tränare från och med Blå grupp. Under kursen lär du dig om bl.a. anatomi, fysiologi, träningslära, återhämtning och planering.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren.

Åldersgräns:

Truppgymnastik Fristående B

För dig som är tränare för gymnaster 8 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Blå grupp. Under kursen får du bl.a. fördjupad kunskap om och verktyg för att lära ut friståendesvårigheter, ökad förståelse för fysisk preparation och möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap och Styrka, rörlighet och fysiologi.

Åldersgräns:

Truppgymnastik Redskap B

För dig som är tränare för gymnaster 8 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Blå grupp. I denna kurs får du kunskap om skruvar, dubbla volter, whipback och förberedelser för dubbla volter över bordet. Dessutom ökar du bl.a. din förståelse för fysisk preparation och får möjligheten att fortsätta utveckla ditt ledarskap.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Truppgymnastik A, Gymnastikens ledarskap och Styrka, rörlighet och fysiologi.

Åldersgräns:

Licens: Du får behörighet att lära ut startvolt, frivolt och salto med skruv, dubbel frivolt till rygg och whipback. 

Biomekanik

För dig som är tränare för gymnaster 9 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Röd grupp. Kursen behandlar bl.a. rörelsemönster och skadeförebyggande träning. 
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren.

Åldersgräns:

Licens:  Förkunskapskrav för bl.a. Truppgymnastik Fristående/Redskap C.

Idrottspsykologi

Digital kurs för dig som är tränare för gymnaster 13 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Röd grupp. Kursen går igenom bl.a. självförtroende, oro och koncentration.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Gymnastikens baskurs och Gymnastikens ledarskap.

Åldersgräns:

Licens: Förkunskapskrav för bl.a. Truppgymnastik Fristående C och Redskap D.

Truppgymnastik Fristående C

För dig som är tränare för gymnaster 9 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Röd grupp. Under kursens gång får du fördjupa din kunskap inom friståendets alla delar. Kursen tar bl.a. upp konkreta tips och förövningar för avancerade svårighetsmoment och vikten av att planera friståendekoreografin taktiskt runt svårighetsmomenten.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Truppgymnastik fristående B, Biomekanik och Idrottspsykologi.

Åldersgräns:

Licens: Ingen ytterliggare behörighet, men ger dig verktyg att lära ut bl.a. piruett med benet upp, brytning till handstående och muchina till stå. 

Truppgymnastik Redskap C

För dig som är tränare för gymnaster 9 år och uppåt. Önskvärd hos tränare från och med Röd grupp. Under kursen fortsätter du utveckla din kompetens inom dubbla volter, nu både framåt och bakåt och med skruvar. Du får också kunskap för att lära ut dubbla volter på bord.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Truppgymnastik redskap B och Biomekanik.

Åldersgräns:

Licens: Du får behörighet att lära ut upp till dubbel frivolt 540, dubbel salto 360, tsukahara 360 och överslag-volt 540. 

Truppgymnastik Redskap D

För dig som är tränare för gymnaster 10 år och uppåt. Önskvärd hos tränare i Lila grupp. Kursen behandlar de mest avancerade övningar som tränas på idag på tumbling och trampett, såsom dubbla och trippla volter med multipla skruvar, både med och utan hoppbord. 
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Truppgymnastik redskap C och Idrottspsykologi.

Åldersgräns:

Licens: Du får behörighet att lära ut alla övningar som är svårare än de på Truppgymnastik Redskap C. 

Domare Steg 1 - Regionsdomare (nivå 7-9)

Domarutbildning Steg 1 vänder sig till dig som vill bli domare på regional nivå 7–9. Kursen fokuserar på enklare teoretisk genomgång av hur reglementet ska användas och vad som är viktigt att tänka på som domare vid tävlingar på denna nivå.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren. 

Åldersgräns:

Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente

Kursen riktar sig till tränare, föräldrar och dig som genomgått steg 1-utbildning och vill bli domare på steg 2. Denna kurs fokuserar på en enklare teoretisk genomgång av de viktigaste delarna inom bedömningsreglementet och tävlingspärmen för nivå 3-6. 
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren. 

Åldersgräns:

Domare Steg 2 - Regionsdomare (nivå 3-6).

Domarutbildningen Steg 2 fokuserar på att utbilda domare som ska döma på regional nivå 3-6. Här utvecklar deltagarna kunskaper och förståelse inom det Nationella Bedömningsreglementet och dess delar.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Introduktion till Nationellt Bedömningsreglemente och/eller över 25 poäng på förkunskapstest. 

Åldersgräns:

Domare Steg 3 - Förbundsdomare (nivå 3-6)

Denna utbildning fokuserar på att utbilda domare med fördjupade kunskaper för bedömning på våra nationella tävlingar på nivå 3–6.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren, Domarutbildning Steg 2 (godkänd i samtliga grenar och paneler). För att känna en större trygghet under kursen ska du ha dömt minst 10 tävlingar under minst 2 års tid.

Åldersgräns:

Introduktion till Code of Points

Kursen riktar sig till dig som vill bli förbundsdomare på steg 4 eller är tränare och vill veta mer om reglerna på denna nivå. Kursen fokuserar på teoretisk och praktisk genomgång av de viktigaste delarna för det internationella bedömningsreglementet och tävlingspärmen.
 

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren. 

Åldersgräns:

Domare Steg 4 - Förbundsdomare COP (nivå 1-2 samt Svenska mästerskap)

Utbildningen fokuserar på att utbilda domare för bedömning på det Internationella reglementet för Trupp; Code of Points med Svenska anpassningar.
 
Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik de senaste 2 åren. Domarutbildning Steg 3 (Godkänd i samtliga grenar och paneler) och/eller genomfört mentorskap i samband med Introduktion till CoP.
 

Åldersgräns: