Ansök om nedsatt avgift

GF Göteborgsgymnasterna vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid med rörelseglädje! Därför går det att ansöka om nedsatt träningsavgift genom vårt stipendium. Syftet är att bidra till att fler finner vägar till hälsa och rörelseglädje, oavsett familjens ekonomiska situation. 

Stipendiet är ett politiskt eller religiöst oberoende stipendium som riktar sig till alla. När det gäller barn så prioriterar vi ensamstående föräldrar och om det gäller vuxna så baseras bedömningen framförallt på inkomsten.

Du kan beviljas en nedsättning av träningsavgiften på 50-100 %. Ansökningar tas emot inför varje terminsstart. Det går att ansöka om nedsatt träningsavgift för gymnaster som redan har en plats eller för någon som står på kö. Förtur till plats, ges inte. Du kan inte få stipendium för medlemsavgift eller licensavgift.

Kriterier för vårdnadshavare som söker för barn

  • Den sökande skall vara vårdnadshavare för barnet.
  • Barn skall vara skriven och bosatt på en av sökandes adress.
  • Bedömning ang nedsättning av träningsavgiften görs på den sökandes föräldrars inkomster 

Kriterier för vuxen (från 18 år)

  • Den sökande skall ange sin inkomst (eller familjens om hen fortfarande bor hemma)
  • Bedömning ang nedsättning av träningsavgiften görs på den sökandes inkomster (inkl. föräldrars inkomster om hen bor hemma)
 
Ansökan till GF Göteborgsgymnasternas Stipendium
Sök
Stäng denna sökruta.