Uppvisning

Vad är Julapan?

Julapan är föreningens årliga juluppvisning som arrangeras i slutet av höstterminen. Varje år bestäms ett tema för uppvisningen och baserat på temat ska föreningens grupper komponera egna uppträdanden. Deras nummer kan bestå av gymnastik på redskapsbanor, trampett eller airfloor samt danser, skådespel osv. Varje uppträdande kan bestå av en eller flera grupper som är ute på golvet samtidigt. Årets tema är Disney och varje grupp har tilldelats en Disney-film att tolka.

Hur fungerar en uppvisning?

Inträde

När man går in som publik får man betala inträde. Detta inträde går till att stödja föreningens arbete och detta kan handla om t.ex. inköp av redskap eller att vi kan göra andra saker som utvecklar föreningen och gynnar våra gymnaster.

Under uppvisningen

Uppvisningen följer ett förbestämt program där varje framträdande följer varandra. Mellan vissa uppträdanden kan det behövas ställa om redskap vilket gör att det kan ta olika lång tid mellan varje uppträdande. Under uppvisningen finns det en speaker som berättar om vilka grupper som kommer in på golvet, peppar publiken och ger information om saker som kan vara bra att veta. Som publik får man gärna klappa och heja på gymnasterna så att vi tillsammans kan skapa en härlig stämning!

Försäljning

Det finns ett kafé där vi säljer bl.a. korv, dricka och snacks. Det finns också en föreningsshop där försäljning av bl.a. t-shirts och andra föreningsprylar finns. 

Att förbereda gymnasterna

Innan uppvisningsdagen så kommer grupperna att träna inför uppvisningen. Det är extra viktigt att gymnasterna är med den sista träningen innan uppvisningen så att de är förberedda på vad gruppen ska göra under sitt framträdande. Finns det moment som man kan träna hemma får man gärna göra det mellan träningarna. 

Eftersom olika grupper har olika framträdanden informerar tränarna i gruppen om bl.a. gymnasternas uppvisningsklädsel och när de ska vara på plats för förberedelser. Det är viktigt att man kommer i tid på uppvisningsdagen så att tränarna har tid att samla och värma upp med gymnasterna.