Årets förening 2023!

GF Göteborgsgymnasterna har blivit utsedda till årets förening 2023, av Gymnastikförbundet Väst, med följande fina motivering: ”För sitt målmedvetna arbete under året med inkludering på alla plan. En förening som tydligt står för att gymnastik och gemenskap ska erbjudas alla oavsett ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar. För sitt arbete med att möjliggöra för barn i […]

Gösta cup 2024