Årets förening 2023!

GF Göteborgsgymnasterna har blivit utsedda till årets förening 2023, av Gymnastikförbundet Väst, med följande fina motivering:

”För sitt målmedvetna arbete under året med inkludering på alla plan.

En förening som tydligt står för att gymnastik och gemenskap ska erbjudas alla oavsett ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar.

För sitt arbete med att möjliggöra för barn i utsatta områden att ta del av gymnastik. För att ständigt ha HBTQI+-aspekter närvarande och fortsatt utveckling av paragymnastiken i föreningen.

En förening där såväl barngymnastik som 65+-verksamheten är en självklar del.

Helt enkelt en förening som är till för ALLA!”

Vi är så stolta och glada över den fina utmärkelsen! Tack till alla gymnaster och tränare som engagerar sig för att vi ska vara en förening för alla.