Funktionär på Gösta cup

Tack för att du är funktionär på Gösta cup! Här hittar du all information du behöver inför tävlingen. Stationsbeskrivningar finns nedan och kommer också att finnas utskrivna på plats och kan hämtas i entrén om de inte redan finns på din station. 

På de flesta stationerna så är det minst två funktionärer samtidigt. Ni stämmer själva av med varandra när det passar att ta en paus så det finns inte inlagt i schemat. Några stationer är bredvid varandra så att det går att hjälpas åt vid behov, som till exempel försäljning och caféet eller inträde och ackreditering. 

Alla funktionärer får gratis fika i caféet! Vi serverar kaffe/te, smörgåsar och annat fika. Välj själv det du vill ha helt enkelt!

När du kommer till Lundenhallen hittar du informationsdisken i entrén där du registrerar att du är på plats. Där får du även din funktionärströja. 

Funktionärer betalar inte inträde till tävlingen.

Kontakt

Sofia Säljö finns på plats under hela tävlingen och är kontaktperson för dig som är funktionär. Hör i första hand av dig via telefon under tävlingsdagen på 079-347 37 08 men inför tävlingen går det bra att maila på kansli@goteborgsgymnasterna.se

 

Inträde

Stationerna inträde och ackreditering bildar tillsammans informationsdisken som finns i entrén. Funktionärerna på de här stationerna hjälps åt att få informationsdisken att fungera.  Det finns inga raster i schemat utan ni stämmer själva av med varandra när ni behöver en paus eller gå ifrån för att se era barn tävla. 

Den som har ansvar för inträdet tar betalt av besökare som vill komma in som publik (släkt och vänner till gymnaster som deltar). Tävlande lag (gymnaster och tränare) betalar förstås inte inträde. 

Inträdet är 80 kr för vuxna och 40 kr för barn (under 4 år har gratis inträde). Inträdet betalas med Swish och vi har ingen möjlighet att ta emot kontanter. Är det någon som inte har möjlighet att betala med Swish så kan de betala till vårt bankgiro i efterhand och märka betalningen med “inträde Gösta cup”.

Alla pengar från inträdet (samt café och försäljning av föreningsprodukter) går till föreningens arbete. Det kan vara inköp av redskap eller att vi kan göra andra saker som utvecklar föreningen och gynnar våra gymnaster.

Ackreditering

Stationerna inträde och ackreditering bildar tillsammans informationsdisken som finns i entrén. Funktionärerna på de här stationerna hjälps åt att få informationsdisken att fungera. Passen i ackrediteringen är korta och när alla lag har anmält sig så kan ni avsluta passet.

Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i truppen; som föreningsansvarig, tävlande gymnast eller ledare. Ackreditering ska ske av ansvarig ledare på plats i informationsdisken. 

Vid ackreditering ska följande lämnas in/visas upp:

  • Deltagarlista
  • Pensumlista för klass (Femman och Sexan)
  • Bedömningsunderlag (6 st/gren)

 

Licens för tränare (mottagare/passare)
En mottagare ha giltig licens för säkerhetspassning på tumbling som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. På trampett från fri voltrotation ska två mottagare stå på nedslagsbädden varav en mottagare ska ha giltig licens för säkerhetspassning som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. Tränarnas utbildningsnivå fylls i på deltagarlistan.

Licens för gymnaster
Vid ackreditering skall ansvarig ledare bevisa att alla gymnaster (gäller för Femman och Sexan) har en giltig tävlingslicens genom att visa upp ett utdrag från Pensums register. Utdraget ska endast innehålla aktuella gymnaster i det tävlande laget. Gymnaster som saknar tävlingslicens kommer inte att bli ackrediterade och får inte ställa upp i tävlingen. Underlaget från Pensum visas bara upp för den som sitter i ackrediteringen och ska inte lämnas in.

Bedömningsunderlag
Ansvarig ledare för respektive lag ska fylla i bedömningsunderlagen och lämna in. Vi behöver 6 st underlag/gren. Om någon kommer med bara ett underlag/gren så hjälp dem att kopiera underlaget.

När alla lag har anmält tar ni bedömningsunderlagen för respektive gren och lägger på domarborden inne i tävlingshallen. Friståendedomarna sitter uppe på läktaren. Bedömningsunderlagen ska läggas i startordning!

 

Speaker/musik-ansvarig

Speaker/musikansvarig håller i förträningen, defileringen, tävling och prisutdelningen. Det finns en dator på stationen där musiken finns förberedd. Det finns också ett manus för vad som ska sägas. På den här stationen är det alltid två funktionärer och ni får själva fördela arbetet mellan er. Ert pass är en hel klass så därför är tiden för bytet inte helt exakt utan ni får vara i god tid och ta över när klassen innan är klar.  Det finns inga raster i schemat utan ni stämmer själva av med varandra när ni behöver en paus.

Speaker/musikansvarig delar också ut medaljer+plaketter. Alla deltagare ska få plakett och det finns packat i påsar så att tränaren kan få en påse till hela laget. Medaljer delas ut till varje enskild gymnast.

Sekretariat

Sekretariatet tillhandahåller domarnas resultat samt resultatredovisning under pågående tävling. Det finns inga raster i schemat utan ni stämmer själva av med varandra när ni behöver en paus. Funktionärer i sekretariatet hjälper till att avlösa inkastaren om den behöver en kort paus för toalettbesök eller liknande. Hjälp inkastaren vid behov!

Sjukvårdare

Sjukvårdare ska vara på plats i hallen både vid förträning och tävling. Det finns enklare sjukvårdsutrustning på plats. Behöver du lämna hallen under ditt pass (för t ex toalettbesök) så stäm av med den andra sjukvårdaren så att båda inte är borta samtidigt.

Inkastare

Inkastare ser till att nästa startande lag för aktuell gren står beredda att springa in. Inkastaren hjälper också till vid defileringen.

För defileringen ställer alla lag upp i tävlingsordningen. Fanbäraren kommer att stå längst fram i defileringsledet för att starta igång defileringen. Fanbäraren och inkastarna hjälps åt så att defileringsordningen är korrekt. 

Det finns inga raster i schemat men passen för inkastare är relativt korta. Behöver du gå ifrån på en paus så ta hjälp av någon från sekretariatet som får hoppa in.

Redskapsansvarig

Redskapsansvarig ser till att redskapen står rätt i början av tävlingen samt stöttar och informerar redskapsflyttarna inför förträning och tävling. Det finns en skiss över hur redskapen ska stå och en sammanställning vad varje lag ska ha på sina varv.

Redskapsfunktionär (under tävlingen)

Redskapsfunktionärerna ställer ordning redskapen för varje lag. Byte av redskap är både under förträningen och tävlingen. Redskapsansvarig ger instruktioner hur redskapen ska stå.

Café

Funktionärerna i caféet ska förbereda fika som att brygga kaffe, göra smörgåsar och göra toasts mm. Även sköta försäljningen av fika. Vi tar betalt via Swish (vi har ingen möjlighet att ta emot kontanter/kort). Caféet är öppet 9.00-20.00. Caféet kommer att vara bredvid försäljningen så att funktionärer på de båda stationerna kan hjälpas åt.

Alla funktionärer som jobbar under tävlingen samt domare får ta gratis dryck och smörgås/fika. Funktionärer får en fikakupong som byts mot fika vid ett tillfälle. Domare kan hämta fika under dagen. De uppger sitt namn som finns på en lista.

Försäljning föreningsgrejer

Försäljningsbordet kommer att vara bredvid caféet så att funktionärer på de båda stationerna kan hjälpas åt. Vi kommer att ha försäljning av föreningsgrejer som t-shirts, väskor, vattenflaskor mm. Vi tar betalt via Swish. Försäljningen ska öppna 9.00 och allt kommer att vara på plats när de första funktionärerna kommer dit på morgonen. Under dagen kan det vara så att det behövs påfyllning av produkter. Säg till Sofia(079-347 37 08) om det behöver hämtas mer från förrådet.

Flytta redskap

På lördagskvällen ska alla redskap flyttas till sporthallen (från gymnastikhallen). Vi har tillgång till sporthallen 17.30-19.00. På söndagen efter tävlingen ska redskapen flyttas tillbaka till vår hall. Vi kan dra igång så fort tävlingen är slut och vi räknar med att det är ungefär 20.00.

Städning efter tävlingen

På kvällen efter tävlingen ska lokalerna grovstädas. Det handlar om att sopa och torka av läktarna i Sporthallen vid behov. Även städa i caféet om det finns något kvar att göra där efter att det sista café-passet är klart. Vi kan dra igång så fort tävlingen är slut och vi räknar med att det är ungefär 20.00. Vaktmästarna plockar fram de städredskap som vi behöver.

Anmäl dig som funktionär här!


Uppgift/roll på Gösta cup

Här önskar du vilka uppgifter som du vill ha på Gösta cup. Nu har vi kunnat fylla många roller men här är de som fortfarande behövs!