Gruppstruktur & gruppförflyttningar

GF Göteborgsgymnasternas gruppstruktur bygger på svenska gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen är framtagen för att kunna erbjuda gymnastik för alla, oavsett ålder, förutsättningar och ambitionsnivå. Våra grupper är utformade efter de olika stadierna och träningsformen i de olika grupperna tar sats i
hur de beskrivs från gymnastikförbundet. Målsättningen med vår gruppstruktur är att föreningen ska vara för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte. Den ska skapa förutsättningar för att alla gymnaster skall kunna träna på sig egen personliga nivå.

Förflyttningar i gruppstrukturen

Våra träningsgrupper är inte nivåindelade och det krävs ingen tidigare erfarenhet för att börja i en träningsgrupp. 
Våra tävlingsgrupper är nivåindelade. Vi har nivåindelade tävlingsgrupper så att alla gymnaster ska få möjlighet att tävla med sin grupp utifrån gruppens tävlingsnivå. 
Förflyttning till tävlingsgrupp eller mellan tävlingsgrupper ska ske utifrån tränarnas rekommendation och baseras på våra riktlinjer som vi har satt upp för de olika nivåerna. 

Du kan läsa mer om vår gruppstruktur, hur förflyttningar i gruppstrukturen går till och om varför truppgymnastikens tävlingsgrupper är nivåindelade HÄR.

Ni kan läsa mer om Gymnastikförbundets utveckligsmodell HÄR.