Kartläggning av inkludering – Fyll i enkäten!

Denna enkät är en del av Gymnastikförbundets medverkan i Riksidrottsförbundets (RF) kartläggning av arbetet med inkludering inom idrottsrörelsen. Kartläggningen genomförs med medel från Riksidrottförbundet (RF) och innefattar enkät, intervjuer och dokumentanalys som ska resultera i en rapport senast 31 december 2022. Gymnastikförbundet önskar att gymnaster som är 15 år och äldre samt tränare fyller i enkäten.

Enkäten görs av Add Gender AB och SaraJ Consultant AB på uppdrag av Riksidrottsförbundet.
Den tar cirka 10 minuter att fylla i och du är anonym.

Fyll i enkäten här!