Öppen träning för gröna grupper födda 2010-2013

Denna terminen kommer vi att starta en öppen träning för gymnaster som går i gröna grupper och är födda 2010-2013. Syftet med detta är att gymnaster i gröna grupper ska få möjlighet att träna en gång till i veckan. Vare sig man vill gå någon gång ibland eller ofta spelar ingen roll utan alla som anmäler sig har möjlighet att vara med i den utsträckning man vill. Den öppna träningen kommer att vara i Lundenhallen fredagar klockan 17.00-18.30. Den extra träningen ingår i träningsavgiften för gröna grupper, vilket innebär att inga ytterligare kostnader tillkommer vid anmälan.

Anmälan går till enligt följande:

För att intresseanmäla sig:

  1. Svara ja på den kallelse som kommit ut via mail, kallelsen heter “Intresseanmälan öppen träning”. Sista svarsdag är söndag 11 september.
  2. När detta är gjort skickas det varje vecka ut en kallelse om kommande träningstillfälle.

För att anmäla sig till ett träningstillfälle:

  1. Svara ja på den kallelse som skickas ut tisdagar kl 17.00, kallelsen heter “Öppen träning v.XX” (olika beroende på vecka). Det går att svara ja så länge som det finns lediga platser kvar.
  2. Har man tackat ja på kommande träningstillfällets kallelse har man en garanterad plats detta tillfälle och inget mer behöver göras.
  3. Lyckas man inte få en plats, se till att ha koll på kallelsen under veckan för eventuella avhopp.

Viktigt!

Avanmäla sig vid förhinder:

  1. Ändra ditt svar från “ja” till “nej” på kallelsen för träningstillfället så att någon annan har möjlighet att få platsen.

Om du har frågor om den öppna träningen så hör av dig till Elin Amb på elin@goteborgsgymnasterna.se