Bidra till forskning om inkontinens!

Tidigare forskning visar att urininkontinens leder till minskad fysisk aktivitet, har en negativ påverkan på idrottsprestationen och är vanligt förekommande bland idrottare – framför allt hos gymnaster. Tyvärr är forskningen om urininkontinens bristande på idrottsutövare i Sverige. Resultatet av denna studie är viktig och kan belysa behovet av att förebygga bäckenbottendysfunktion hos idrottare. Läs mer […]

Öppen träning för gröna grupper födda 2010-2013

Den här terminen testar vi att ha en öppen träning för gymnaster som går i gröna grupper och är födda 2010-2013. Syftet med detta är att gymnaster i gröna grupper ska få möjlighet att träna en gång till i veckan. Vare sig man vill gå någon gång ibland eller ofta spelar ingen roll utan alla […]

Uppvisning 6 juni

Sök
Stäng denna sökruta.