Bidra till forskning om inkontinens!

Tidigare forskning visar att urininkontinens leder till minskad fysisk aktivitet, har en negativ påverkan på idrottsprestationen och är vanligt förekommande bland idrottare – framför allt hos gymnaster. Tyvärr är forskningen om urininkontinens bristande på idrottsutövare i Sverige. Resultatet av denna studie är viktig och kan belysa behovet av att förebygga bäckenbottendysfunktion hos idrottare.

Läs mer och delta i studien HÄR

Search
Close this search box.