Press och media

GF Göteborgsgymnasterna är en ideell truppgymnastikförening som grundades 1956 och har idag vuxit till en av Göteborgs största gymnastikföreningar med ungefär 1750 medlemmar. Vår målsättning är att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och att varje gymnast utmanas utifrån sin egen nivå.  

 

Pressmeddelanden

Kontakt

kansli@goteborgsgymnasterna.se
079 – 347 37 08