Vår verksamhet

Vad är truppgymnastik?

Truppgymnastik är en lagsport med herr, dam- och mixade klasser. Tre grenar ingår i tävlingsmomentet – fristående, tumbling och trampett.

Gymnastik är viktigt

Gymnastiken som sport utvecklar barns motorik och ger en god kroppsuppfattning. Forskare menar att ju tidigare man tränar grundfärdigheterna; krypa, åla, rulla, stödja, hoppa, gå, springa, balansera, hänga, klättra, kasta/fånga, desto bättre för barnets utveckling både fysiskt och psykiskt.

Om oss

GF Göteborgsgymnasterna är en ideell gymnastikförening med inriktning Truppgymnastik. I vår förening värdesätter vi en god kamratanda där alla barn och ungdomar får utvecklas och växa efter sin egen förmåga. Våra grupper skall erbjuda en trygg social samvaro och därifrån utmanas gymnasten till nya gymnastikövningar.

GF Göteborgsgymnasterna erbjuder grundläggande träning i alla åldrar enligt gymnastikförbundets utvecklingsmodell från ”lekande gymnastik” till ”träna för att tävla”.

Fristående

Truppen genomför ett program till musik. Ett fristående program kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar.

Tumbling

Här genomförs tre voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett golv med lite studs. Golvet är 15 m långt och 2 m brett.

Trampett

I denna gren genomförs övningar med trampett och hoppbord. Trupperna visar upp tre olika hoppvarv. De främsta gymnasterna utför i denna gren avancerade övningar, som till exempel trippla volter med 2,5 skruv. I trampetten kan de snurra med tyngdpunkten ca 5 m över golvet.

Grupper & gruppstruktur

GF Göteborgsgymnasterna erbjuder både tävlings- och träningstrupper. Tävlingstrupperna är nivåindelade, träningstrupperna är inte nivåindelade utan åldersindelade.

Ni kan läsa mer om vår gruppstruktur, hur förflyttningar i gruppstrukturen  går till och om varför truppgymnastikens tävlingsgrupper är nivåindelade HÄR.


GF Göteborgsgymnasterna vill:

 • Finnas för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte
 • Förstärka tanken på att gymnasten skall träna på sig egen personliga nivå genom att forma grupper där utgångspunkten är så homogen som möjligt
 • Ge våra gymnaster förutsättningarna att vara kvar inom gymnastiken hela livet oavsett gymnastisk nivå och ambitioner

Avgifter 2021/2022

Grupp

Gul 2-3 år
Gul 4-6 år
Gul 7 år
Grön 8-9 år
Grön >10 år
Grön 18 år –
Blå 18 år –
Blåa grupper
Röda grupper
Lila grupper

Tid/vecka

50 min
1 h
1 h 15 min
1,5 h
2 h
2 h
4 h
4 h
6 h
6 h

Avgift

850kr
850kr
900kr
1100kr
1200kr
1300kr
1800 kr
1600kr
2400kr
2400kr

Medlemsavgifter per kalenderår (jan-dec)

100:- /medlem
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr /år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (sept-aug)

Gula grupper Basförsäkring 0:-
Gröna grupper Träningsförsäkring 150:-
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180:-

Träningsavgifter per termin

Varierar beroende på grupp mellan 800-2300kr.

Kansliavgift

Vi erbjuder flera digitala betalningsmetoder. För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift mellan 19 – 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast till vår förening:
– Licensavgift 0-180 kr/gymnastik år (sep-aug)
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår

– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar
I tillägg tas en kansliavgift ut. Denna varierar beroende på totalsumman av ovanstående tre.

1. Kansliavgift, medlemsavgift och licensavgift återbetalas ej.

2. Ångrar man sig senast tre veckor efter terminsstart återfås träningsavgiften för terminens resterande träningstillfällen. 

Sjukdom/skada

Om du pga skada/sjukdom inte kan fullfölja terminen så hör av dig så kan vi återbetala en del av terminsavgiften. Detta gäller även på läger/lov-träning.

Lokaler

Lundenhallen

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

Rosendalsskolan

Sörensens gata 2
416 79 Göteborg

Kålltorpsskolan

Intagsgatan 14
416 51 Göteborg

Nya Lundenskolan

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

Fjällboskolan

Sysslomansgatan 10
415 07 Göteborg

Styrelse

Föreningens styrelse arbetar ideellt och består av gymnaster, tränare och föräldrar som är medlemmar i föreningen. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls i mars varje år. 

Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten och fatta beslut som främjar föreningens intressen. Styrelsen ansvarar också för att föreningen tar sitt ansvar som arbetsgivare, och för att upprätthålla föreningens stadgar. Att vara styrelsemedlem i GF Göteborgsgymnasterna är både roligt och utmanande. Är du som medlem i vår förening intresserad av att gå med i styrelsen eller valberedningen, är du välkommen att kontakta styrelseordförande eller kansliet med din intresseanmälan. Det är bara genom medlemmars engagemang som vår förening kan fortsätta utvecklas!

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Linda Engström Condon

Vice Ordförande
Amanda Ebanks

Kassör
Pauline Blomqvist

Sekreterare
Tommi Salo

Suppleant
Anders Hall

Suppleant
Elaine Limé

Revisorer

Julia Hafström

Lina Lövgren

Valberedning

Matilda Danestig

Klara Boije af Gennäs

Dagläger

På skolloven arrangerar vi läger för de som står i vår kö och fyller 8 år innevarande år. Det är lång kö till alla våra grupper och för att inte helt vara utan gymnastik i väntan på en plats har ni möjlighet att delta på våra köläger.

Nästa dagläger planeras
1-4 november

Anmälan till kölägret beräknas öppna 7 oktober. Har man inte ställt sig i kö till oss innan den 5 oktober kan man inte boka in sig på lägret.

Sista anmälningsdag är beräknad till tisdagen den 26 oktober.

Träningen innehåller allt från kullerbyttor till volter. Våra tränare delar in deltagarna efter kunskapsnivå i början av passen och anpassar därefter träningarna utifrån deltagarna. Vi har tränare på plats med licens för trampett och tumbling.

Varje dag innehåller en fruktpaus där vi står för frukten.

Lunchpausen är på en timma och ni tar själva med mat och bestick. Det finns inte tillgång till kök/micro.

För att boka behöver du vara registrerad i vår förening som kö-medlem. Om ni inte redan står i vår kö behöver ni göra en intresseanmälan och därefter boka in er på de pass ni önskar delta på.

Återbetalning

Vid avhopp pga. sjukdom eller skada återfås halva inbetalade avgiften om detta meddelas innan betalt pass.

Meddela till kansli@goteborgsgymnasterna.se

Ångerrätt

 • Inom 14 dagar efter genomförd bokning, ska eventuell avbokning meddelas
 • Meddelande om avbokning ska lämnas skriftligen till kansli@goteborgsgymnasterna.se
 • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt vilket datum du skulle ha varit på lägret.

Prelimenära träningspass

1 november 9:00-15:00
2 november 9:00-15:00
3 november 9:00-15:00
4 november 9:00-15:00

Den här gången bokar man in sig på alla dagar samtidigt. Detta pga gällande restriktioner för lägerverksamhet.

Avgiften för lägret är 1250 kr
plus kansliavgift på 49 kr.

Lekande gymnastik

Här används leken för att uppmuntra rörelse och utvecklingen av grundmotoriska färdigheter samt förmågan att kombinera dessa. Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter påbörjas i denna fas. Träningen är tydlig och enkel och förstärker barnets självkänsla. I dessa grupper är alla barn välkomna och inga förkunskaper krävs.

Indelningar

Barn och vuxen 2-4 år
Här tränar barnet tillsammans med en vuxen. Tränar 50 min i veckan
4-6 år
Tränar 1 timma i veckan.
6-7 år
Tränar 1 timma och 15 min i veckan.

Träningslokal

Vi har barn-grupper i skolidrottssalar i Fjällboskolan, Nya Lundenskolan, Kålltorpsskolan, Utmarksskolan och Rosendalsskolan.

Lärande gymnastik

I våra gröna grupper lär sig gymnasterna att träna. Vi erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, oavsett nivå, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Träningen är gymnastikspecifik men vi behåller fokus på generella idrottsliga färdigheter och uppmuntrar till utövandet av flera idrotter. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. I gröna grupper är alla välkomna och inga förkunskaper krävs. 

Indelningar

8-9 år
Tränar 1,5 timmar i veckan.
10-12 år
Tränar 2 timmar i veckan.
13-18 år
Tränar 2 timmar i veckan.
18 år uppåt
Tränar 2 timmar i veckan

Träningslokal

Våra gröna grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Träna på att träna

Blå grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger större fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. Vi börjar tävla men inte med resultatet i fokus. För att få träna med blå grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnaster deltar på mindre tävlingar. Fokus ligger på att ha roligt och att träna på att visa upp sig.

18 år och uppåt

Indelningar

9-10 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.
10-13 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.

Träningslokal

Våra blåa grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap. 

Träna och tävla

Röd grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger fortsatt fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. För att få träna i röd grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på i första hand lokal och regional nivå, men även på rikstävlingar.

Indelningar

10-12 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.
13-18 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.

En av träningarna är ren friståendeträning.

Träningslokal

Våra röda grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap. Friståendeträning sker i Rosendalsskolans idrottshall.

Träna för att tävla

Här tränar vi med fokus på tävling. Gymnasten har här själv bestämt sig för att satsa på tävlingsgymnastik och lägger fokus på att nå sin fulla potential genom att utveckla disciplinspecifika kunskaper inom tävlingens olika delar. Vid det här laget behärskar gymnasterna alla grundövningar och träningen inriktas på inlärning av mer avancerade övningar och sekvenser. Vi fokuserar även på att utförandet är i enlighet med truppgymnastikens tävlingsreglemente. Även om ett medvetet val skett att vilja tävla så ska allsidig, rolig, utmanande, utvecklande fysisk träning säkerställas. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. För att få träna i en lila grupp så krävs att gymnasten har mycket förkunskaper. Det krävs att gymnasten har hög träningsnärvaro och fokus på träningarna.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på lokal och regional nivå samt på rikstävlingar.

Indelning

13 år och uppåt
Tränar 2 timmar 3 gånger i veckan

Träningslokal

Vår lila grupp tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Paragymnastik

Paragymnastik är för personer med funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar.

Du får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra dig till musik. Vi leker lekar, bygger banor och testar olika typer av redskap så att du får träna din kropp på många olika sätt.

För oss är individen viktigare än diagnosen och därför strävar vi efter att alltid anpassa vår verksamhet utifrån varje enskild deltagares behov.

Göteborgsgymnasternas stipendium

GF Göteborgsgymnasterna arbetar för att alla barn skall få en aktivare fritid, därför har vi skapat Göteborgsgymnasterna-stipendiet.

Syftet är att bidra till att fler barn finner vägar till hälsa och rörelseglädje, oavsett familjens ekonomiska situation.

Varje termin skänker vi 2 kursplatser till någon av Göteborgsgymnasternas blivande eller redan aktiva medlemmar.

Stipendiet är ett politiskt eller religiöst oberoende stipendium som riktar sig till alla familjer med barn. Vi prioriterar ensamstående föräldrar.

Kriterier

 • Den sökande skall vara vårdnadshavare för barnet.
 • Den sökande skall godkänna att kreditupplysning tas på båda vårdnadshavare.
 • Barnet skall vara skriven och bosatt på en av sökandes adress.
 • Ensamstående vårdnadshavare med samlad inkomst under 250 000 kr/år prioriteras
 • För sökande med båda vårdnadshavare i familjen skall den samlade inkomst ej överstiga 300 000 kr

Lundenhallen

Vår nybyggda teknikhall är en av få som finns att tillgå i Göteborg. Vi kan nyttja fasttrack, höj- och sänkbara MD-gropar, två trampoliner, spegelvägg samt övriga redskap som tillgodoser våra gymnasters behov.

Vi flyttade in i Lundenhallen under hösten 2018 och första volten snurrades den 7:de november. I samband med vår hall byggdes även en läktarhall med omklädningsrum, café, teorisal m.m. Hallen ligger i anslutning till Nya Lundenskolans ursprungliga gymnastiksal.

Ambitionen är att samtliga grupper från Grön grupp och uppåt kan ha träningar i den nya teknikhallen och att övriga grupper kommer få ha några träningar där varje termin.

Om ni har frågor angående redskap, uthyrning m.m kan ni maila oss på kansli@goteborgsgymnasterna.se

Dagläger i Lundenhallen

Vi vill att ni är ombytta och klara för uppvärmning när passet startar 9:00 i Lundenhallen. Det finns omklädningsrum en trappa upp. Ta med en vattenflaska. Frukt får ni på plats. Ta med matsäck då passen sträcker sig över en heldag (9:00-15:00). Det finns plats att äta i anläggningen. Ingen mikrovågsugn.

Klädsel

Shorts och t-shirt eller linne och tights.
Inga dragkedjor på kläderna.
Inga smycken
Uppsatt hår
Det är mattor i hela hallen så vi tränar barfota.

Regler

Vi har alla vattenflaskor samlade på ett bord.
När vi pausar håller vi oss i spegeldelen. Eller direkt utanför hallen.
Ingen hoppar på redskapen utan tränares uppsikt och/ eller tillåtelse.

Föräldrar

Pga restriktioner får inga vuxna följa med in i byggnaden. Tränare möter upp i endrén när ni kommer till träningen och försäkrar sig om att alla kommer hem ordentligt när dagen är slut.

Hitta till hallen

Adress: Kärralundsgatan 3