Vår verksamhet

Vad är truppgymnastik?

Truppgymnastik är en lagsport med herr, dam- och mixade klasser. Tre grenar ingår i tävlingsmomentet – fristående, tumbling och trampett.

Gymnastik är viktigt

Gymnastiken som sport utvecklar barns motorik och ger en god kroppsuppfattning. Forskare menar att ju tidigare man tränar grundfärdigheterna; krypa, åla, rulla, stödja, hoppa, gå, springa, balansera, hänga, klättra, kasta/fånga, desto bättre för barnets utveckling både fysiskt och psykiskt.

Om oss

GF Göteborgsgymnasterna är en ideell truppgymnastikförening med ca 1000 medlemmar. I vår förening värdesätter vi en god kamratanda där alla barn och ungdomar får utvecklas och växa efter sin egen förmåga. Våra grupper skall erbjuda en trygg social samvaro och därifrån utmanas gymnasten till nya gymnastikövningar.

GF Göteborgsgymnasterna erbjuder grundläggande träning i alla åldrar enligt gymnastikförbundets utvecklingsmodell från ”lekande gymnastik” till ”träna för att tävla”.

Fristående

Truppen genomför ett program till musik. Ett fristående program kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar.

Tumbling

Här genomförs tre voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett golv med lite studs. Golvet är 15 m långt och 2 m brett.

Trampett

I denna gren genomförs övningar med trampett och hoppbord. Trupperna visar upp tre olika hoppvarv. De främsta gymnasterna utför i denna gren avancerade övningar, som till exempel trippla volter med 2,5 skruv. I trampetten kan de snurra med tyngdpunkten ca 5 m över golvet.

Grupper & gruppstruktur

GF Göteborgsgymnasternas gruppindelning bygger på svenska gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Målsättningen med vår gruppstruktur är att föreningen ska vara för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte. Den ska skapa förutsättningar för att alla gymnaster skall kunna träna på sig egen personliga nivå. Förflyttning till tävlingsgrupp eller mellan tävlingsgrupper ska ske utifrån tränarnas rekommendation och baseras på våra riktlinjer för olika nivåer. Vi ska ha nivåindelade tävlingsgrupper. Alla gymnaster ska få möjlighet att tävla med sin grupp utifrån gruppens tävlingsnivå. Du kan läsa mer om vår gruppstruktur, hur förflyttningar i gruppstrukturen  går till och om varför truppgymnastikens tävlingsgrupper är nivåindelade HÄR.


GF Göteborgsgymnasterna vill:

  • Finnas för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte
  • Förstärka tanken på att gymnasten skall träna på sig egen personliga nivå genom att forma grupper där utgångspunkten är så homogen som möjligt
  • Ge våra gymnaster förutsättningarna att vara kvar inom gymnastiken hela livet oavsett gymnastisk nivå och ambitioner
 
 

Storleken på grupperna varierar beroende på antalet tränare, storlek på hall och ålder på gymnaster. Vi siktar på att Gula grupper har max 1 gymnast/10 kvm hallyta. Så en hall på 180 kvm har max 18 gymnaster. Gröna och blå grupper har max 25 gymnaster. Röda och lila grupper har max 18 gymnaster.

Undantag från principen om åldersindelning och maxantal förekommer när det är nödvändigt för att möjliggöra sammansättning av grupper på bästa sätt eller då det behövs för den enskilda gymnasten. Gruppförflyttningar görs alltid i mån av plats, även då alla andra kriterier är uppfyllda.

Fördelning av träningstid sker delvis utifrån ålder (våra yngsta gymnaster får inte sena kvällstider) men i övrigt påverkar inte nivå eller ålder vår fördelning av tider. Alla gymnaster räknas lika mycket och när vi planerar schemat utgår vi endast utifrån att få ihop tider som fungerar för gymnaster och tränare. Då vi har många tränare som också själva är gymnaster så behöver vi pussla för att få ihop så att inte träningarna krockar med varandra. 

Avgifter 2022

Grupp

Gul 2-3 år
Gul 4-6 år
Gul 7 år
Grön 8-9 år
Grön >10 år
Grön 18 år –
Blå 18 år –
Blåa grupper
Röda grupper
Lila grupper

Tid/vecka

50 min
1 h
1 h 15 min
1,5 h
2 h
2 h
4 h
4 h
6 h
6 h

Avgift

850kr
850kr
900kr
1100kr
1200kr
1300kr
1800 kr
1600kr
2400kr
2400kr

Medlemsavgifter per kalenderår (jan-dec)

100:- /medlem
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr /år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (sept-aug)

Gula grupper Basförsäkring 0:-
Gröna grupper Träningsförsäkring 150:-
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180:-

Träningsavgifter per termin

Varierar beroende på grupp mellan 850-2400kr.

Administrationsavgift

Vi erbjuder flera digitala betalningsmetoder. För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift som är på 9 – 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast till vår förening:
– Licensavgift 0-180 kr/gymnastik år (sep-aug)
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår

– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar
I tillägg tas en kansliavgift ut. Denna varierar beroende på totalsumman av ovanstående tre.

1. Kansliavgift, medlemsavgift och licensavgift återbetalas ej.

2. Ångrar man sig senast tre veckor efter terminsstart återfås träningsavgiften för terminens resterande träningstillfällen. 

Sjukdom/skada

Om du pga skada/sjukdom inte kan fullfölja terminen så hör av dig så kan vi återbetala en del av terminsavgiften. Detta gäller även på läger/lov-träning.

Lokaler

Närmaste hållplats är Lundenskolan som ligger i nära anslutning till Lundenhallen. Hit går buss 60. 

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid hallen helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22. 

Lundenhallen

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

 

 

Lundenhallen kan vi även hyra ut till gymnastikföreningar för träning eller läger. Läs mer om detta här.

Närmaste hållplats är Stabbetorget som ligger i nära anslutning till Rosendalsskolan. Hit går buss 17.

Parkeringsmöjlighet finns i form av avgiftsparkering på Stabbetorget alla dagar 08-22.

Rosendalsskolan

Sörensens gata 2
416 79 Göteborg

 

Närmaste spårvagnshållplats är Solrosgatan med cirka fem minuters gångavstånd till Kålltorpsskolan. Hit går spårvagn 3 och 5. Närmaste busshållplats är Qvidingsgatan med cirka två minuters gångavstånd till Kålltorpsskolan. Hit går buss 17.

Parkeringsmöjlighet finns i form av avgiftsparkering vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22.

Kålltorpsskolan

Intagsgatan 14
416 51 Göteborg

Närmaste hållplats är Lundenskolan som ligger i nära anslutning till Nya Lundenskolan. Hit går buss 60.  

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22. 

 

Nya Lundenskolan

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

Närmaste hållplats är Österlyckan med cirka fem minuters gångavstånd till Fjällboskolan. Hit går buss 58 och 510.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig i närheten av skolan vid Fjällbo park alla dagar 08-22.

Fjällboskolan

Sysslomansgatan 10
415 07 Göteborg

Närmaste hållplats är Kortedala Aprilgatan med cirka två minuters gångavstånd till Utmarksskolan. Hit går spårvagn 4, 6 och X samt buss 159.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22.

Utmarksskolan

Aprilgatan 2

415 15 Göteborg

Styrelse

Föreningens styrelse arbetar ideellt och består av gymnaster, tränare och föräldrar som är medlemmar i föreningen. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls i mars varje år. 

Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten och fatta beslut som främjar föreningens intressen. Styrelsen ansvarar också för att föreningen tar sitt ansvar som arbetsgivare, och för att upprätthålla föreningens stadgar. Att vara styrelsemedlem i GF Göteborgsgymnasterna är både roligt och utmanande. Är du som medlem i vår förening intresserad av att gå med i styrelsen eller valberedningen, är du välkommen att kontakta styrelseordförande eller kansliet med din intresseanmälan. Det är bara genom medlemmars engagemang som vår förening kan fortsätta utvecklas!

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Linda Engström Condon

Vice Ordförande
Johanna Lindbom

Kassör
Pauline Blomqvist

Sekreterare
Tommi Salo

Suppleant
Mohammad Alzouabi

Suppleant
Elaine Limé

Revisorer

Lina Lövgren

Klas Tollbo

Valberedning

Torbjörn Andersson

 

Lekande gymnastik

Här används leken för att uppmuntra rörelse och utvecklingen av grundmotoriska färdigheter samt förmågan att kombinera dessa. Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter påbörjas i denna fas. Träningen är tydlig och enkel och förstärker barnets självkänsla. I dessa grupper är alla barn välkomna och inga förkunskaper krävs.

Indelningar

Barn och vuxen 2-4 år
Här tränar barnet tillsammans med en vuxen. Tränar 50 min i veckan
4-6 år
Tränar 1 timma i veckan.
6-7 år
Tränar 1 timma och 15 min i veckan.

Träningslokal

Vi har barn-grupper i skolidrottssalar i Fjällboskolan, Nya Lundenskolan, Kålltorpsskolan, Utmarksskolan och Rosendalsskolan.

Lärande gymnastik

I våra gröna grupper lär sig gymnasterna att träna. Vi erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, oavsett nivå, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Träningen är gymnastikspecifik men vi behåller fokus på generella idrottsliga färdigheter och uppmuntrar till utövandet av flera idrotter. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. I gröna grupper är alla välkomna och inga förkunskaper krävs. 

Indelningar

8-9 år
Tränar 1,5 timmar i veckan.
10-12 år
Tränar 2 timmar i veckan.
13-18 år
Tränar 2 timmar i veckan.
18 år uppåt
Tränar 2 timmar i veckan

Träningslokal

Våra gröna grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Träna på att träna

Blå grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger större fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. Vi börjar tävla men inte med resultatet i fokus. För att få träna med blå grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnaster deltar på mindre tävlingar. Fokus ligger på att ha roligt och att träna på att visa upp sig.

18 år och uppåt

Indelningar

9-10 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.
10-13 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.

Träningslokal

Våra blåa grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap. 

Träna och tävla

Röd grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger fortsatt fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. För att få träna i röd grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på i första hand lokal och regional nivå, men även på rikstävlingar.

Indelningar

10-12 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.
13-18 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.

En av träningarna är ren friståendeträning.

Träningslokal

Våra röda grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap. Friståendeträning sker i Rosendalsskolans idrottshall.

Träna för att tävla

Här tränar vi med fokus på tävling. Gymnasten har här själv bestämt sig för att satsa på tävlingsgymnastik och lägger fokus på att nå sin fulla potential genom att utveckla disciplinspecifika kunskaper inom tävlingens olika delar. Vid det här laget behärskar gymnasterna alla grundövningar och träningen inriktas på inlärning av mer avancerade övningar och sekvenser. Vi fokuserar även på att utförandet är i enlighet med truppgymnastikens tävlingsreglemente. Även om ett medvetet val skett att vilja tävla så ska allsidig, rolig, utmanande, utvecklande fysisk träning säkerställas. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. För att få träna i en lila grupp så krävs att gymnasten har mycket förkunskaper. Det krävs att gymnasten har hög träningsnärvaro och fokus på träningarna.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på lokal och regional nivå samt på rikstävlingar.

Indelning

13 år och uppåt
Tränar 2 timmar 3 gånger i veckan

Träningslokal

Vår lila grupp tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Paragymnastik

Paragruppen är för personer med till exempel rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Som i alla våra grupper så utgår vi ifrån rörelseglädje. 

Gymnasterna får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra sig till musik. Vi leker, bygger banor och testar olika typer av redskap så att gymnasterna får träna sin kropp på många olika sätt. Vi strävar efter att alltid anpassa vår verksamhet utifrån varje enskild deltagares behov. 

 Avgiften är 900 kr/termin och 100 kr i medlemsavgift/år. En termin är minst 13 tillfällen. 

Tävling

Vi har ingen tävlingsgrupp för paragymnastik. Alla grupper uppmuntras dock att vara med på vår egen tävling Gösta cup som är i april varje år.

Indelning

6 år och uppåt
Tränar 1 timma 1 gång i veckan

Träningslokal

Vår paragrupp tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Läs mer om vår paragymnastik här:
goteborgsgymnasterna.se/paragymnastik

Lundenhallen

Vår fina teknikhall är en av få som finns att tillgå i Göteborg. Här har vi fasttrack, höj- och sänkbara MD-gropar, två trampoliner, spegelvägg samt övriga redskap som tillgodoser våra gymnasters behov.

Vi flyttade in i Lundenhallen under hösten 2018 och första volten snurrades den 7:de november. Här finns även ”läktarplats”, omklädningsrum, café, möteslokal och vårt kansli. Hallen ligger i anslutning till Nya Lundenskolans gymnastiksal.

Från Grön grupp och uppåt har träningar i den teknikhallen. 

Om ni har frågor angående redskap, uthyrning m.m kan ni maila oss på kansli@goteborgsgymnasterna.se