Vår verksamhet

Om oss

GF Göteborgsgymnasterna är en ideell truppgymnastikförening som grundades 1956 och har idag vuxit till en av Göteborgs största gymnastikföreningar med ungefär 1700 medlemmar. Vår målsättning är att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och att varje gymnast utmanas utifrån sin egen nivå. Vi har stor del av vår verksamhet i området kring Kärralund/Örgryte/Kålltorp men håller på att växa i hela östra och nordöstra delen av Göteborg. Vi har numera grupper även i Utby, Kortedala, Bergsjön och Lövgärdet.

Vi vill vara en förening för alla! Vi har därför träningsgrupper även för lite äldre barn som inte vill gå i en tävlingsgrupp eller som helt enkelt börjat idrotta lite senare och därför inte riktigt har alla förkunskaper på plats för att tävla ännu. Vi jobbar löpande med att utveckla vår verksamhet utifrån Svenska Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets riktlinjer.

Inkludering
Det finns en del trösklar som idrottsrörelsen behöver jobba med för att bli mer inkluderande och få fler att känna sig välkomna i idrotten. Vi vet till exempel att barn, som har föräldrar från annat land än Sverige eller som själva inte är födda här, idrottar i mindre utsträckning än svenskfödda barn. Det här gäller också barn i familjer med lägre socioekonomisk status och barn med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Personer som inte identifierar sig med sitt biologiska och juridiska kön idrottar också i mindre utsträckning.

Göteborgsgymnasterna arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och skapar konkreta förutsättningar för detta i den dagliga verksamheten. Vi har till exempel verksamhet i Lövgärdet och Bergsjön, som är två av Göteborgs särskilt utsatta områden, som ger ca 160 barn möjlighet att träna gymnastik helt gratis. Vi har paragymnastik för barn och ungdomar med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi har en arbetsgrupp som jobbar med inkludering av HBTQI+-personer och vi deltar på West Pride. Vi har också ett stipendium som man kan söka om man inte har möjlighet att betala för sin träningsavgift. När det gäller lite äldre barn och ungdomar som går i tävlingsgrupp så står föreningen för tävlingsdräkt och tävlingsavgifter. Detta för att ingen ska behöva tacka nej till att delta på tävlingar på grund av ekonomiska skäl.

Vi vill sprida gymnastik och rörelseglädje utanför de grupper som själva skulle hitta till oss. Vi brinner helt enkelt för att vara en förening för alla!

Vad är truppgymnastik?

Truppgymnastik är en lagsport med herr, dam- och mixade klasser. Tre grenar ingår i tävlingsmomentet – fristående, tumbling och trampett.

Gymnastik är viktigt

Gymnastiken som sport utvecklar barns motorik och ger en god kroppsuppfattning. Forskare menar att ju tidigare man tränar grundfärdigheterna; krypa, åla, rulla, stödja, hoppa, gå, springa, balansera, hänga, klättra, kasta/fånga, desto bättre för barnets utveckling både fysiskt och psykiskt.

Fristående

Truppen genomför ett program till musik. Ett fristående program kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar.

Tumbling

Här genomförs tre voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett golv med lite studs. Golvet är 15 m långt och 2 m brett.

Trampett

I denna gren genomförs övningar med trampett och hoppbord. Trupperna visar upp tre olika hoppvarv. De främsta gymnasterna utför i denna gren avancerade övningar, som till exempel trippla volter med 2,5 skruv. I trampetten kan de snurra med tyngdpunkten ca 5 m över golvet.

Grupper & gruppstruktur

 GF Göteborgsgymnasternas gruppindelning bygger på svenska gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Målsättningen med vår gruppstruktur är att föreningen ska vara för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte. Den ska skapa förutsättningar för att alla gymnaster skall kunna träna på sig egen personliga nivå. Förflyttning till tävlingsgrupp eller mellan tävlingsgrupper ska ske utifrån tränarnas rekommendation och baseras på våra riktlinjer för olika nivåer. Vi har nivåindelade tävlingsgrupper. Alla gymnaster ska få möjlighet att tävla med sin grupp utifrån gruppens tävlingsnivå. Du kan läsa mer om vår gruppstruktur, hur förflyttningar i gruppstrukturen  går till och om varför truppgymnastikens tävlingsgrupper är nivåindelade HÄR.


GF Göteborgsgymnasterna vill:

  • Finnas för alla, oavsett om gymnasten vill tävla eller inte
  • Förstärka tanken på att gymnasten skall träna på sig egen personliga nivå genom att forma grupper där utgångspunkten är så homogen som möjligt
  • Ge våra gymnaster förutsättningarna att vara kvar inom gymnastiken hela livet oavsett gymnastisk nivå och ambitioner
 
 

Storleken på grupperna varierar beroende på antalet tränare, storlek på hall och ålder på gymnaster. Vi siktar på att Gula grupper har max 1 gymnast/10 kvm hallyta. Så en hall på 180 kvm har max 18 gymnaster. Gröna och blå grupper har max 25 gymnaster. Röda och lila grupper har max 18 gymnaster.

Undantag från principen om åldersindelning och maxantal förekommer när det är nödvändigt för att möjliggöra sammansättning av grupper på bästa sätt eller då det behövs för den enskilda gymnasten. Gruppförflyttningar görs alltid i mån av plats, även då alla andra kriterier är uppfyllda.

Fördelning av träningstid sker delvis utifrån ålder (våra yngsta gymnaster får inte sena kvällstider) men i övrigt påverkar inte nivå eller ålder vår fördelning av tider. Alla gymnaster räknas lika mycket och när vi planerar schemat utgår vi endast utifrån att få ihop tider som fungerar för gymnaster och tränare. Då vi har många tränare som också själva är gymnaster så behöver vi pussla för att få ihop så att inte träningarna krockar med varandra. 

Minst antal träningstillfällen för en termin är för gula grupper 13 tillfällen, för gröna och orangea grupper 16 tillfällen och för blåa minst 32 tillfällen. Röda och lila grupper har minst 50 tillfällen per termin. 

Avgifter

Grupp

Gul
Gul
Gul
Grön 
Grön 
Orange 
Orange 
Blåa grupper
Röda grupper
Lila grupper

Tid/vecka

50 min
1 h
1 h 15 min
1,5 h
2 h
2 h
4 h
4 h
6 h
6 h

Avgift

900kr
950kr
1100kr
1400kr
1600kr
1600kr
2000 kr
1800kr
2600kr
2600kr

Medlemsavgifter per kalenderår (jan-dec)

100:- /medlem
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr /år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (sept-aug)

Gula grupper Basförsäkring ingår i träningsavgiften
Gröna grupper Träningsförsäkring 150 kr
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180 kr

Träningsavgifter per termin

Varierar beroende på grupp mellan 850-2400 kr.

Administrationsavgift

Vi erbjuder flera digitala betalningsmetoder. För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift som är på 9 – 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast till vår förening:
– Licensavgift 0-180 kr/gymnastik år (sep-aug)
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår

– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar
I tillägg tas en kansliavgift ut. Denna varierar beroende på totalsumman av ovanstående tre.

1. Kansliavgift, medlemsavgift och licensavgift återbetalas ej.

2. Ångrar man sig senast tre veckor efter terminsstart återfås träningsavgiften för terminens resterande träningstillfällen. 

Sjukdom/skada

Om du pga skada/sjukdom inte kan fullfölja terminen så hör av dig så kan vi återbetala en del av terminsavgiften. Detta gäller även på läger/lov-träning.

Lokaler

Lundenhallen

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

Lundenhallen kan vi även hyra ut till gymnastikföreningar för träning eller läger. Läs mer om detta här.

Närmaste hållplats är Lundenskolan som ligger i nära anslutning till Lundenhallen. Hit går buss 60. 

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid hallen helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22. 

Rosendalsskolan

Sörensens gata 2
416 79 Göteborg

 

Närmaste hållplats är Stabbetorget som ligger i nära anslutning till Rosendalsskolan. Hit går buss 17.

Parkeringsmöjlighet finns i form av avgiftsparkering på Stabbetorget alla dagar 08-22.

Kålltorpsskolan

Intagsgatan 14
416 51 Göteborg

Kålltorpskolans gymnastikhall är uppdelad i två hallar. Den vänstra är A-hallen och den högra är B-hallen. 

Närmaste spårvagnshållplats är Solrosgatan med cirka fem minuters gångavstånd till Kålltorpsskolan. Hit går spårvagn 3 och 5. Närmaste busshållplats är Qvidingsgatan med cirka två minuters gångavstånd till Kålltorpsskolan. Hit går buss 17.

Parkeringsmöjlighet finns i form av avgiftsparkering vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22.

Nya Lundenskolan

Kärralundsgatan 3
416 56 Göteborg

Närmaste hållplats är Lundenskolan som ligger i nära anslutning till Nya Lundenskolan. Hit går buss 60.  

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22. 

 

Fjällboskolan

Sysslomansgatan 10
415 07 Göteborg

Närmaste hållplats är Österlyckan med cirka fem minuters gångavstånd till Fjällboskolan. Hit går buss 56, 167 och 510.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig i närheten av skolan vid Fjällbo park alla dagar 08-22.

Utmarksskolan

Aprilgatan 2

415 15 Göteborg

Närmaste hållplats är Kortedala Aprilgatan med cirka två minuters gångavstånd till Utmarksskolan. Hit går spårvagn 4, 6 och X samt buss 159.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig vid skolan helgfri måndag till fredag 17-22 samt lördag och söndag 08-22.

Bergsjöskolan

Rymdtorget 6A, 415 66 Göteborg

Närmaste hållplats är Rymdtorget med cirka fem minuters gångavstånd till Bergsjöskolan. Hit går buss 21, 57 och 74 samt spårvagnar 11 och 7.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig utanför skolan.

Gamlestadsskolan

Larsmässetorg 3, 405 21 Göteborg

Närmaste hållplats är SKF med cirka fem minuters gångavstånd till Gamlestadsskolan. Hit går spårvagn 7, 6 och 11 samt buss 21, 56 och 510.

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig i närheten av skolan.

Härlandatjärnskolan

Smörslottsgatan, 416 78 Göteborg

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig i närheten av skolan vid Härlanda Tjärn.

Närmaste hållplats är Trätorget med cirka åtta minuters gångavstånd till Härlandatjärnskolan. Hit går buss 17.

Kvibergsskolan

Kvibergs Bäckväg 1 415 27 Göteborg

Parkeringsmöjlighet i form av avgiftsparkering finns tillgänglig i närheten av skolan.

Närmaste hållplats är Kvibergsskolan med cirka fem minuters gångavstånd till Kvibergsskolans idrottshall. Hit går buss 510 och 56.

 

Rävebergsskolan

Körvelgatan 1, 424 47 Angered

Närmaste hållplats är Körvelgatan med cirka två minuter gångavstånd till Rävebergsskolans idrottshall. Hit går buss 75, 77 och 177.

Tretjärnsskolan

Kummingatan 126, 424 43 Angered

Närmaste hållplats är Fänkålsgatan med cirka fem minuters gångavstånd till Tretjärnsskolans idrottshall. Hit går buss 75, 77 och 177.

Landala sporthall

Kapellplatsen 4, 411 31 Göteborg

Närmaste hållplats är Kapellplatsen med cirka två minuters gångavstånd till Landala sporthall. Hit går spårvagn 7, och 10 samt buss 16, 61, 258, 753 och 758.

Styrelse

Föreningens styrelse arbetar ideellt och består av gymnaster, tränare och föräldrar som är medlemmar i föreningen. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls i mars varje år. 

Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten och fatta beslut som främjar föreningens intressen. Att sitta i GF Göteborgsgymnasternas styrelse är både roligt och utmanande. Är du som medlem i vår förening intresserad av att vara med i styrelsen eller valberedningen, är du välkommen att kontakta kansliet så kan vi förmedla vidare till valberedningen. Det är bara genom medlemmars engagemang som vår förening kan fortsätta utvecklas

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Johanna Lindbom

Vice ordförande
Kassör
Pauline Blomqvist

Sekreterare
Åsa Åkesson

Ledamot
Mohammad Alzouabi

Ledamot
Sofia Andersson

Suppleant
Cilla Andersson

Suppleant
Lorena Silva

Revisor

Per Thornadsson

Valberedning

Kristina Dynefors

 

Träna för ett aktivt liv

I våra orangea grupper tränar gymnasterna för ett aktivt liv. Vi erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande träning för äldre åldrar, oavsett nivå, där gymnastens personliga utveckling står i fokus. 

Indelningar

15-18 år
Tränar 2 timmar i veckan.
18+ år – grund
Tränar 2 timmar i veckan.
18+ år – avancerad
Tränar 4 timmar i veckan.
65+ år
Tränar 1 timma i veckan

Träningslokal

Våra orangea grupper tränar i Lundenhallen.

Lekande gymnastik

Här används leken för att uppmuntra rörelse och utvecklingen av grundmotoriska färdigheter samt förmågan att kombinera dessa. Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter påbörjas i denna fas. Träningen är tydlig och enkel och förstärker barnets självkänsla. I dessa grupper är alla barn välkomna och inga förkunskaper krävs.

Indelningar

Barn och vuxen 2-4 år
Här tränar barnet tillsammans med en vuxen. Tränar 50 min i veckan
4-6 år
Tränar 1 timma i veckan.
7 år (från hösten då barnet fyller 7 år)
Tränar 1 timma och 15 min i veckan.

Träningslokal

Vi har barn-grupper i skolidrottssalar i Fjällboskolan, Nya Lundenskolan, Kålltorpsskolan, Utmarksskolan, Bergsjöskolan, Gamlestadsskolan, Kvibergsskolan, Rävebergsskolan och Tretjärnsskolan.

Paragymnastik

Paragrupperna är för personer med till exempel rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Som i alla våra grupper så utgår vi ifrån rörelseglädje. 

Gymnasterna får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka, uthållighet och röra sig till musik. Vi leker, bygger banor och testar olika typer av redskap så att gymnasterna får träna sin kropp på många olika sätt. Vi strävar efter att alltid anpassa vår verksamhet utifrån varje enskild deltagares behov. 

Avgiften är 900 kr/termin och 100 kr i medlemsavgift/år. En termin är minst 13 tillfällen. 

Tävling

Vi har ingen tävlingsgrupp för paragymnastik. Alla grupper uppmuntras dock att vara med på vår egen tävling Gösta cup som är i april varje år.

Indelningar

8-12 år
Tränar 1 timma 1 gång i veckan

12+ år

Tränar 1 timma 1 gång i veckan

Träningslokal

Våra paragrupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap.

Läs mer om vår paragymnastik här:
goteborgsgymnasterna.se/paragymnastik

Lärande gymnastik

I våra gröna grupper lär sig gymnasterna att träna. Vi erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, oavsett nivå, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Träningen är gymnastikspecifik men vi behåller fokus på generella idrottsliga färdigheter och uppmuntrar till utövandet av flera idrotter. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. I gröna grupper är alla välkomna och inga förkunskaper krävs. 

Indelningar

8-9 år
Tränar 1,5 timmar i veckan.
10-12 år
Tränar 2 timmar i veckan.
13-14 år
Tränar 2 timmar i veckan.

Träningslokal

Våra gröna grupper tränar i olika idrottssalar i Fjällboskolan, Nya Lundenskolan, Kålltorpsskolan, Rosendalsskolan, Rävenbersskolan, Utmarksskolan och i Lundenhallen.

Träna på att träna

Blå grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger större fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. Vi börjar tävla men inte med resultatet i fokus. För att få träna med blå grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnaster deltar på mindre tävlingar. Fokus ligger på att ha roligt och att träna på att visa upp sig.

Indelningar

9-11 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.
12-14 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.

 

Träningslokal

Våra blåa grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen och i Kålltorpskolan eller Landala Sporthall. 

Träna och tävla

Röd grupp erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger fortsatt fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. För att få träna i röd grupp så behöver gymnasten ha de förkunskaper som krävs.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på i första hand lokal och regional nivå, men även på rikstävlingar.

Indelningar

10-12 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.

13-15 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.

13-18 år
Tränar 2 timmar tre gånger i veckan.

En av träningarna är ren friståendeträning.

Träningslokal

Våra röda grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen. Där finns trampoliner, tumblinggolv och en mängd andra gymnastikspecifika redskap. Friståendeträning sker i Rosendalsskolans idrottshall.

Träna för att tävla

Här tränar vi med fokus på tävling. Gymnasten har här själv bestämt sig för att satsa på tävlingsgymnastik och lägger fokus på att nå sin fulla potential genom att utveckla disciplinspecifika kunskaper inom tävlingens olika delar. Vid det här laget behärskar gymnasterna alla grundövningar och träningen inriktas på inlärning av mer avancerade övningar och sekvenser. Vi fokuserar även på att utförandet är i enlighet med truppgymnastikens tävlingsreglemente. Även om ett medvetet val skett att vilja tävla så ska allsidig, rolig, utmanande, utvecklande fysisk träning säkerställas. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. För att få träna i en lila grupp så krävs att gymnasten har mycket förkunskaper. Det krävs att gymnasten har hög träningsnärvaro och fokus på träningarna.

Tävling

Gymnasterna vill tävla men resultaten står inte i centrum.
Gymnasterna tävlar på lokal och regional nivå samt på rikstävlingar.

Indelning

13-19 år
Tränar 2 timmar 3 gånger i veckan

17+ år
Tränar 2 timmar 3 gånger i veckan

 

Träningslokal

Våra lila grupper tränar i vår fina teknikhall som ligger i Lundenhallen och i Rosendalsskolans idrottshall. 

Lundenhallen

Vår fina teknikhall är en av få som finns att tillgå i Göteborg. Här har vi fasttrack, höj- och sänkbara MD-gropar, två trampoliner, spegelvägg samt övriga redskap som tillgodoser våra gymnasters behov.

Vi flyttade in i Lundenhallen under hösten 2018 och första volten snurrades den 7:de november. Här finns även ”läktarplats”, omklädningsrum, café, möteslokal och vårt kansli. Hallen ligger i anslutning till Nya Lundenskolans gymnastiksal.

Från Grön grupp och uppåt har träningar i den teknikhallen. 

Om ni har frågor angående redskap, uthyrning m.m kan ni maila oss på kansli@goteborgsgymnasterna.se

Sök
Stäng denna sökruta.