För medlemmar

Vad är truppgymnastik?

Truppgymnastik är den största gymnastikdisciplinen i Sverige. Den består av tre grenar: fristående, tumbling och trampett.

Fristående: Truppen genomför ett program till musik. Ett fristående program kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar.

Tumbling: Här genomförs tre voltserier av olika svårighetsgrad, både framåt och bakåt, på ett golv med lite studs. Golvet är 15 m långt och 2 m brett.

Trampett: I denna gren genomförs övningar med trampett och hoppbord. Trupperna visar upp tre olika hoppvarv. De främsta gymnasterna utför i denna gren avancerade övningar, som till exempel trippla volter med 2,5 skruv. I trampetten kan de snurra med tyngdpunkten ca 5 m över golvet.

 

Träning i truppgymnastik

Göteborgsgymnasterna använder sig av en progressionsstege som innebär att gymnasterna lär sig övningar i en specifik ordning för att de sedan gradvis ska utföra svårare och svårare övningar. Det gör vi för att gymnasterna ska kunna ha de förutsättningar som krävs, både fysiskt och psykiskt, för övningarna de tränar på. Det ökar säkerheten och underlättar utlärningen på lång sikt. 

Föreningens tränare har olika krav på sig beroende på vilken nivå deras gymnaster tränar på. Högre nivåer kräver ökad kunskap vilket gör att många tränare går flertalet utbildningar i ämnen som ledarskap, träningslära och disciplinen Truppgymnastik. Baserat på detta kan sedan tränarna bedöma om en gymnast är redo att utföra en övning på träning och tävling. 

 

Tävling i truppgymnastik

Man tävlar i lag som kan bestå av tjejer (dam), killar (herr) eller en mix av båda (öppen och mixed). Varje lag består av 6-22 gymnaster (undantag finns).

Truppgymnastik är en bedömningssport där övningarna och programmen som utförs av gymnasterna bedöms av utbildade domare utifrån regler som finns på den specifika tävlingsnivån. Det finns olika regler på olika nivåer vilket också betyder att kraven på gymnasterna och tränarna skiljer sig åt. Gemensamt för samtliga nivåer är dock den ”Gyllene regeln” som lyder ”Övningsvalet och kompositionen i ett program ska aldrig försvåras på bekostnad av det stilmässiga och tekniska utförandet”. Det betyder att gymnasterna ska undvika att tävla på övningar de precis har lärt sig och istället tävla på övningar de kan utföra med god stil och teknik. 

Tävlingsnivåerna som finns för Truppgymnastik i Sverige är nivå 1-9 samt SM-stegen. Nivå 9 är den lägsta nivån och nivå 1/SM för seniorer är den högsta. Nivå 6-9 tävlas endast på regional nivå, nivå 1-5 tävlas på regional och nationell nivå och SM-stegen tävlas bara på nationell nivå. Det finns tre olika bedömningsreglementen som är kopplade till de olika nivåerna. Varje nivå har svårighetskrav och svårighetstak, vilket enklast förklaras med att det finns en lägsta och högsta nivå på övningar som är tillåtna per klass. Det finns också krav på vilka övningar som lagen måste genomföra på en tävling, vilka är olika beroende på vilken nivå laget tävlar på. Spridningen i laget under tävling kan därför inte vara särskild stor. HÄR kan du läsa mer om reglerna i truppgymnastik.

Hur går en tävling till?

När man kommer till en tävling så behöver tränarna bland annat ackreditera laget. Att vara ackrediterar innebär att truppen blir registrerad för deltagande i tävlingen. Vid ackreditering lämnar tränarna in deltagarlista samt bedömningsunderlag. I bedömningsunderlagen anger man vilka varv som gymnasterna ska genomföra i de olika grenarna och hur friståendet är uppbyggt med formationer och svårigheter. Dessa underlag utgår sedan domarna utefter i sin bedömning. 

Förträning
Innan själva tävlingen startar så får alla lag förträna i respektive redskap. Det innebär att lagen får en utsatt tid på ca. 5-10 minuter per gren, där de får tillfälle att testa på redskapen och känna hur det kommer kännas sen på tävlingen.

Defilering
När alla lag har förtränat så startar själva tävlingen med defilering, det innebär att alla lagen ställer upp sig på ett långt led och tågar genom hallen där speakern presenterar varje lag. Defileringen sker ofta till taktfast musik där man ska försöka gå i takt till musiken. Vid defileringen så hejar och klappar publiken in alla lagen! 

Tävling
I truppgymnastik tävlar alla lagen mot varandra samtidigt. Lagen turas om att köra de tre grenarna på utsatt startnummer.

Prisutdelning
När alla lagen har kört sina tre grenar så räknar domarna ihop poängen innan det är dags för prisutdelning. Då samlas alla tävlande lag ute på golvet. Resultatredovisning och prisutdelningen varierar beroende på vilken tävlingsnivå det är och hur gamla gymnasterna är. 

Hur bedömer domarna?

Domarna bedömer utifrån 3 kategorier:

E-poäng (utförande)
På de lägre klasserna (nivå 6-9) så jämför domarna varje övning som utförs mot idealutförandet för övningen och ger en poäng mellan 1-5. Där 5 poäng innebär att gymnasten har utfört övningen enligt idealutförandet. Domarna ger ett poäng per gymnast och räknar sedan ut medelpoängen för laget, och detta blir lagets utförandepoäng i grenen.

C-poäng (Komposition)
Det finns kompositionskrav för de olika grenarna. Uppfyllet laget dessa kraven får de full C-poäng, vilket är 2.0.
Kraven är till exempel att laget ska utföra ett ”lika-varv” vilket innebär att gymnasterna på det första varvet i trampett eller tumbling ska utföra samma övning eller serie. I fristående är ett krav exempelvis hur många formationer som de behöver ha eller vilka typer av svårigheter som friståendet behöver innehålla.

D-poäng (svårighet) 
På de högre nivåerna (nivå 5-1) så har olika övningar olika poäng, ju svårare övning, desto högre poäng. På de lägre nivåerna (nivå 9-6) så är alla övningar lika mycket värda. Därav finns det ingen mening med att köra svårare övningar än vad gymnasterna klarar av. Syftet med detta är att tränare inte ska stressa fram svårare övningar samt att gymnasterna ska tävla på övningar som de behärskar själva utan pass av tränaren. På nivå 9-6 så får laget full svårihetspoäng om hela laget utför godkända övningar.

Kläder på tävling

I bedömningsreglementet finns det riktlinjer/krav på vad gymnaster och tränare får ha på sig på tävling. Gymnasternas klädsel ska vara idrottslig, väl åtsittande eller identisk för gymnaster i samma lag. Detta innebär att gymnasterna ska antingen ha likadan dräkt eller andra åtsittande kläder som matchar t.ex. svart t-shirt och svarta shorts eller tights. På högre nivåer finns störra krav på klädsel och innebär oftast att man behöver ha på sig dräkt. Tränarna behöver ha föreningsrepresentativa sportkläder. Varken tränare eller gymnaster får ha på sig lösa föremål så som smycken, klockor, skärp, väskor mm. ute på tävlingsgolvet. Undantag är att nytagna hål får tejpas. Gymnasterna får låna dräkter av föreningen i så stor utsträckning som det är möjligt. Undantag görs då många lag är anmälda till samma tävling och föreningens dräkter inte räcker till. Vid dessa tillfällen har lagen som inte får låna dräkt åtsittande kläder som matchar.

Föräldrar/publik på tävling

Föräldrar och publik som tittar på tävling största uppgift är att heja, uppmuntra och klappa på alla lagen som tävlar! 🙂 
Det är nervöst för gymnaster och tränare att tävla, därför behöver dem publikens stöd.

Sök
Stäng denna sökruta.