Tränarsidan

Riktlinjer

Vi har riktlinjer för gröna, blåa, röda och lila grupper. Riktlinjerna för gröna grupper är mer tänkta som en måttstock för er tränare över vad man bör träna på med under året med sin gröna grupp.

Till våra tävlingsgrupper har vi tydligare riktlinjer, dessa är till för att få en uppskattning för vad gymnasterna ska köra för att gymnasten ska ha möjlighet att tävla på sin grupps nivå. Under riktlinjerna listas även vad gymnasterna kan tänkas träna på i nivån och är på väg mot att köra

Vid förflyttning till tävlingsgrupper eller mellan tävlingsgrupper så sker dessa utifrån tränarnas rekommendationer och baseras på dessa riktlinjer för de olika nivåerna. Under riktlinjerna listas även vad gymnasterna kan tänkas tränar på i nivån och är på väg mot att köra. Du kan läsa mer om vår gruppstruktur, hur förflyttningar i gruppstrukturen går till och om varför truppgymnastikens tävlingsgrupper är nivåindelade HÄR.

Search
Close this search box.