För medlemmar

Försäkringar

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under deltagande av träning, tävling och uppvisning organiserad av Göteborgsgymnasterna eller Gymnastikförbundet (inklusive distriktförbunden), samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.  

Olika försäkringar för olika grupper

Basförsäkring – Gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från dessa aktiviteter.

Träningsförsäkring – Obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampett.  

Tävlingsförsäkring  – Obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där bedömning sker.

Vad kan du få ut av försäkringen?

Du kan bl.a. få ersättning för medicinsk invaliditet, delar av vård- och resekostnader, skadade glasögon, kläder och utrustning i samband med olycksfallsskada. Per skada kan du få upp till 10 000 kr i ersättning. HÄR kan du läsa mer om försäkringens innehåll. 

Skadeanmälan

Har du eller ditt barn skadat sig i samband med träning, tävling eller uppvisning? Gör en skadeanmälan till Svedea nedan.

Sök
Stäng denna sökruta.