För medlemmar

Försäkringar

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under deltagande av träning, tävling och uppvisning organiserad av Göteborgsgymnasterna eller Gymnastikförbundet (inklusive distriktförbunden), samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.  

Olika försäkringar för olika grupper

Basförsäkring – Gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från dessa aktiviteter.

Träningsförsäkring – Obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampett.  

Tävlingsförsäkring  – Obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där bedömning sker.

Skadeanmälan

Har du eller ditt barn skadat sig i samband med träning, tävling eller uppvisning? Gör en skadeanmälan till Svedea nedan.