För medlemmar

Trygg idrottsmiljö

Policyn Trygg idrottsmiljö omfattar alla medlemmar och syftar till att skapa just trygga idrottsmiljöer i sammanhang som involverar föreningen, t.ex. träningar, tävlingar och användande av lagkonton på sociala medier. Policyn handlar bl.a. om säkerhet, hälsa, diskriminering och trakasserier. Läs den i sin helhet genom att trycka på knappen nedan. 

Upplever du att en tränare, gymnast eller annan medlem brutit mot policyn för trygg idrottsmiljö? 

Anmälningar om osakligt bemötande görs i första hand till Verksamhetschef. Vid särskilda skäl, om t.ex. Verksamhetschef är föremål för misstankar om osakligt bemötande, görs istället anmälan till ordförande. Anmälan görs om incident inträffat i någon verksamhet där Gf Göteborgsgymnasterna står som arrangör, såsom träning, tävling, läger eller annat arrangemang. Även om den misstänkta förövaren är anställd, förtroendevald, tränare eller ideellt engagerad i Gf Göteborgsgymnasternas verksamhet.

Resurser hos Svenska Gymnastikförbundet

Göteborgsgymnasterna hör till Svenska Gymnastikförbundet. Det gör att våra gymnaster också har tillgång till förbundets resurser för en trygg idrott. De har till exempel ett samarbete med Bris. Behöver du komma i kontakt med Bris så ring 116 111 eller chatta och maila. Stödet är öppet dygnet runt. Det går även att besöka Bris mottagningar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Malmö och Linköping. Det finns också en Gymnastikombudsman som man kan höra av sig till.

Genom vårt förbund är vi också del av Riksidrottsförbundet och de har en visselblåsartjänst som finns för våra medlemmar att använda.