För medlemmar

Trygg idrottsmiljö

Policyn Trygg idrottsmiljö omfattar alla medlemmar och syftar till att skapa just trygga idrottsmiljöer i sammanhang som involverar föreningen, t.ex. träningar, tävlingar och användande av lagkonton på sociala medier. Policyn handlar bl.a. om säkerhet, hälsa, diskriminering och trakasserier. Läs den i sin helhet genom att trycka på knappen nedan. 

Upplever du att en tränare, gymnast eller annan medlem brutit mot policyn för trygg idrottsmiljö? 

Anmälningar om osakligt bemötande görs i första hand till Verksamhetschef. Vid särskilda skäl, om t.ex. Verksamhetschef är föremål för misstankar om osakligt bemötande, görs istället anmälan till ordförande. Anmälan görs om incident inträffat i någon verksamhet där Gf Göteborgsgymnasterna står som arrangör, såsom träning, tävling, läger eller annat arrangemang. Även om den misstänkta förövaren är anställd, förtroendevald, tränare eller ideellt engagerad i Gf Göteborgsgymnasternas verksamhet. Om du inte kan/vill vara öppen med din identitet så kan du göra en anonym anmälan till oss genom formuläret längst ner på sidan. Tänk bara på att vi ju inte kan återkoppla till dig i ärendet då.

Kontakt

Verksamhetschef

Sofia Säljö
sofia@goteborgsgymnasterna.se
0793 473708

Ordförande

Johanna Lindbom
ordforande@goteborgsgymnasterna.se

Resurser hos Svenska Gymnastikförbundet

Göteborgsgymnasterna hör till Svenska Gymnastikförbundet. Det gör att våra gymnaster också har tillgång till förbundets resurser för en trygg idrott. De har till exempel ett samarbete med Bris. Behöver du komma i kontakt med Bris så ring 116 111 eller chatta och maila. Stödet är öppet dygnet runt. Det går även att besöka Bris mottagningar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Malmö och Linköping. Det finns också en Gymnastikombudsman som man kan höra av sig till.

Genom vårt förbund är vi också del av Riksidrottsförbundet och de har en visselblåsartjänst som finns för våra medlemmar att använda.

Anonym anmälan

Här kan göra en anonym anmälan om du inte vill eller vågar kontakta oss direkt. Tänk på att inte ange några personuppgifter eller annat som gör att vi kan identifiera dig.

Om du känner dig okej med att inte vara anonym så önskar vi att du kontaktar oss direkt istället för att använda formuläret.

Anonym anmälan - Trygg idrottsmiljö