För medlemmar

Gruppförflyttningar

Träningsgrupper

Från 2-7 års ålder går gymnasten i gula grupper. Vid 7 års ålder blir träningen mer gymnastikspecifik. Hösten det år gymnasten fyller 8 år börjar man i en grön grupp och träningen är gymnastikspecifik.

Tävlingsgrupper

Förflyttning till tävlingsgrupp eller mellan tävlingsgrupper ska ske utifrån tränarnas rekommendation och baseras på våra riktlinjer för olika nivåer. Röda och lila grupper är nivåindelade. För blå grupp ska gymnasten ha majoriteten av de förkunskaper som krävs enligt våra riktlinjer för blåa grupper men viljan att träna mer och tävla väger upp om inte alla
förkunskaper finns.

Läs mer genom att trycka på knapparna nedan.